ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"စ"    to    "စကားခံ"

စ, စ, စက, စကတ်, စကာ, စကား, စကားကမ်းလှမ်း, စကားကား, စကားကုန်, စကားကောင်း, စကားကျစ်လစ်သော, စကားကျောရှည်, စကားကျွံ, စကားကြီးကျယ်သော, စကားကြီးစကားကျယ်, စကားကြီးဆယ်မျိုး, စကားကြောရှည်, စကားကြွယ်, စကားခေါ်, စကားခံ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`စ`(အသံထွက်) (/sa./)(ရင်းမြစ်) proper noun စ စ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ခြောက်လုံးမြောက်ဗျည်း။ စလုံးဟုခေါ်သည်။#: မြန်မာဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ခြောက်လုံးမြောက်ဗျည

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / begin; start
ပုဒ်(နာမ်)

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / tease

စက

`စက`(အသံထွက်) (/za̱ ga./)(ရင်းမြစ်) attributive noun စက စကောစက - စက(n) colloquial# အလယ်အလတ်ဖြစ်ခြင်း။#: မတင်မကျစကဖြစ်နေမည်များစိုးလိုက်ပါသေး၏။ ဝိယပ်၊ ဒု။ ၃၉။(=အရေအတွက်=) =

အင်္ဂလိပ်/Englishzaga / n neither short nor long.
ပုဒ်(နာမ်)

စကတ်

အင်္ဂလိပ်/English/ sakat / skirt.

စကာ

အင်္ဂလိပ်/Englishzagar / sift.

စကား

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr / language; speech; word.

စကားကမ်းလှမ်း

`စကားကမ်းလှမ်း`(အသံထွက်) (/za̱ga: kan: hlan:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကမ်းလှမ်း စကား(n)+ကမ်း(v)+လှမ်း(v) အကြောင်းအရာကုိပေးပို့ပြောကြား၍အဆက်အသွယ်လုပ်သည်။#: မိန်းမကြီးတစ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagankann hlaun the / propoes
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကား

`စကားကား`(အသံထွက်) (/za̱ga: ka:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကား စကား(n)+ကား(v) အမှန်ထက်ပိုလွန်ပြောဆိုသည်။ ချဲ့ထွင်ပြောဆိုသည်။#: သူ့အကြောင်းကိုစကားကား၍ပြောကြသည်။(=အရေအ

အင်္ဂလိပ်/Englishexaggerate.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကုန်

`စကားကုန်`(အသံထွက်) (/za̱ga: koun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကုန် စကား(n)+ကုန်(v) နောက်ထပ်ပြောစရာမကျန်၊ အပြီးအပြတ်ပြောသည်။#: ထပ်ပေြာနေရဦးမှာလား၊ ပြောစရာစကားကုန်ပြီ။(=

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကောင်း

`စကားကောင်း`(အသံထွက်) (/za̱ga: kaun:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ‌ေကာင်း စကား(n)+ကောင်း(adj) စကားကိုလက်စမသတ်နိုင်ဘဲစိတ်ဝင်စားစွာပြောသည်။#: နှစ်ယောက်သားမှာ မည်သူ့မျှဂရုမစိ

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကျစ်လစ်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ (v) / zagarr karrthe / zagarr kyi lit thaw / concise

စကားကျောရှည်

အင်္ဂလိပ်/English/ zaga zyaw shal the / be verbose.

စကားကျွံ

`စကားကျွံ`(အသံထွက်) (/za̱ga: kjun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကျွံ စကား(n)+ကျွံ(v) တာဝန်မယူနိုင်သည်ကိုတာဝန်ယူကြောင်းပြောဆိုမိသည်။ စကားကိုပြောသင့်သည်ထက်ပိုလွန်၍ပြောသည်။#:

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr kyu the / commit in speecl.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကြီးကျယ်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ zagar kyee kye` taw / grandi loquent.

စကားကြီးစကားကျယ်

`စကားကြီးစကားကျယ်`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gji: za̱ga̱gje/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြီးကျယ် စကား(n)+ကြီး(adj)+စကား(n)+ကျယ်(adj) ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်၊ ထည်ထည်ဝါဝါပြောဆိုသောစကား။#: မ

အင်္ဂလိပ်/English/ za ga gyee za gag ye` / gran style of speech.
ပုဒ်(နာမ်)

စကားကြီးဆယ်မျိုး

`စကားကြီးဆယ်မျိုး`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gji: hse mjou:/)(ရင်းမြစ်) compound noun စကား စကား(n)+ကြီး(adj)+ဆယ်(n)+မျိုး(part) ရေကူးညာတင်၊ ကောက်ပင်ရိတ်လှီး၊ ရေစီးဖောင်ဆန်၊ အိုးတန

ပုဒ်(နာမ်)

စကားကြောရှည်

`စကားကြောရှည်`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gjo: shei/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ရှည် စကား(n)+(အ)ကြော(n)+ရှည်(adj) စကားကိုအချိန်ကြာရှည်လျားစွာပြောသည်။#: အစေခံကိုတုဖက်၍ပြောနေပြန်လျှင

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကြွယ်

`စကားကြွယ်`(အသံထွက်) (/za̱ga: kjwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကြွယ် စကား(n)+ကြွယ်(v) စကားကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောနိုင်စွမ်းရှိသည်။#: ထိုသူငယ်သည်အရွယ်နှင့်မတန်၊ ဆင်‌ြေခသ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr kywe`the / be eloquent; be fluent.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားခေါ်

`စကားခေါ်`(အသံထွက်) (/za̱ga: kho/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ခေါ် စကား(n)+ခေါ်(v) figurative# မိမိ၏အလို မိမိဆန္ဒကို အရိပ်အခြည် ဖော်ပြ ပြောဆိုသည်။#: မခင်နှင်းတို့အစ်ကိုကြီးဆိုတာ.

အင်္ဂလိပ်/English/ sagarr khor the / fish for.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားခံ

`စကားခံ`(အသံထွက်) (/za̱ga: khan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ခံ စကား(n)+ခံ(v) ပြောလိုသည့်အကြောင်းအရာကိုတိုက်ရိုက်မပြောသေးဘဲအ‌ြေခခံအဖြစ်စကားတစ်ရပ်ရပ်ကိုပြောဆိုသည်။#: သို့ကလ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr khan the / speak with a reservation.
ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use Ooredoo ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 37 guests and no members online

page views so far.