"စ"    to    "စကားခံ"

စ, စ, စက, စကတ်, စကာ, စကား, စကားကမ်းလှမ်း, စကားကား, စကားကုန်, စကားကောင်း, စကားကျစ်လစ်သော, စကားကျောရှည်, စကားကျွံ, စကားကြီးကျယ်သော, စကားကြီးစကားကျယ်, စကားကြီးဆယ်မျိုး, စကားကြောရှည်, စကားကြွယ်, စကားခေါ်, စကားခံ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`စ`(အသံထွက်) (/sa./)(ရင်းမြစ်) proper noun စ စ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ခြောက်လုံးမြောက်ဗျည်း။ စလုံးဟုခေါ်သည်။#: မြန်မာဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ခြောက်လုံးမြောက်ဗျည

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / begin; start
ပုဒ်(နာမ်)

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / tease

စက

`စက`(အသံထွက်) (/za̱ ga./)(ရင်းမြစ်) attributive noun စက စကောစက - စက(n) colloquial# အလယ်အလတ်ဖြစ်ခြင်း။#: မတင်မကျစကဖြစ်နေမည်များစိုးလိုက်ပါသေး၏။ ဝိယပ်၊ ဒု။ ၃၉။(=အရေအတွက်=) =

အင်္ဂလိပ်/Englishzaga / n neither short nor long.
ပုဒ်(နာမ်)

စကတ်

အင်္ဂလိပ်/English/ sakat / skirt.

စကာ

အင်္ဂလိပ်/Englishzagar / sift.

စကား

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr / language; speech; word.

စကားကမ်းလှမ်း

`စကားကမ်းလှမ်း`(အသံထွက်) (/za̱ga: kan: hlan:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကမ်းလှမ်း စကား(n)+ကမ်း(v)+လှမ်း(v) အကြောင်းအရာကုိပေးပို့ပြောကြား၍အဆက်အသွယ်လုပ်သည်။#: မိန်းမကြီးတစ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagankann hlaun the / propoes
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကား

`စကားကား`(အသံထွက်) (/za̱ga: ka:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကား စကား(n)+ကား(v) အမှန်ထက်ပိုလွန်ပြောဆိုသည်။ ချဲ့ထွင်ပြောဆိုသည်။#: သူ့အကြောင်းကိုစကားကား၍ပြောကြသည်။(=အရေအ

အင်္ဂလိပ်/Englishexaggerate.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကုန်

`စကားကုန်`(အသံထွက်) (/za̱ga: koun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကုန် စကား(n)+ကုန်(v) နောက်ထပ်ပြောစရာမကျန်၊ အပြီးအပြတ်ပြောသည်။#: ထပ်ပေြာနေရဦးမှာလား၊ ပြောစရာစကားကုန်ပြီ။(=

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကောင်း

`စကားကောင်း`(အသံထွက်) (/za̱ga: kaun:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ‌ေကာင်း စကား(n)+ကောင်း(adj) စကားကိုလက်စမသတ်နိုင်ဘဲစိတ်ဝင်စားစွာပြောသည်။#: နှစ်ယောက်သားမှာ မည်သူ့မျှဂရုမစိ

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကျစ်လစ်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ (v) / zagarr karrthe / zagarr kyi lit thaw / concise

စကားကျောရှည်

အင်္ဂလိပ်/English/ zaga zyaw shal the / be verbose.

စကားကျွံ

`စကားကျွံ`(အသံထွက်) (/za̱ga: kjun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကျွံ စကား(n)+ကျွံ(v) တာဝန်မယူနိုင်သည်ကိုတာဝန်ယူကြောင်းပြောဆိုမိသည်။ စကားကိုပြောသင့်သည်ထက်ပိုလွန်၍ပြောသည်။#:

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr kyu the / commit in speecl.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကြီးကျယ်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ zagar kyee kye` taw / grandi loquent.

စကားကြီးစကားကျယ်

`စကားကြီးစကားကျယ်`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gji: za̱ga̱gje/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြီးကျယ် စကား(n)+ကြီး(adj)+စကား(n)+ကျယ်(adj) ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်၊ ထည်ထည်ဝါဝါပြောဆိုသောစကား။#: မ

အင်္ဂလိပ်/English/ za ga gyee za gag ye` / gran style of speech.
ပုဒ်(နာမ်)

စကားကြီးဆယ်မျိုး

`စကားကြီးဆယ်မျိုး`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gji: hse mjou:/)(ရင်းမြစ်) compound noun စကား စကား(n)+ကြီး(adj)+ဆယ်(n)+မျိုး(part) ရေကူးညာတင်၊ ကောက်ပင်ရိတ်လှီး၊ ရေစီးဖောင်ဆန်၊ အိုးတန

ပုဒ်(နာမ်)

စကားကြောရှည်

`စကားကြောရှည်`(အသံထွက်) (/za̱ga̱gjo: shei/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ရှည် စကား(n)+(အ)ကြော(n)+ရှည်(adj) စကားကိုအချိန်ကြာရှည်လျားစွာပြောသည်။#: အစေခံကိုတုဖက်၍ပြောနေပြန်လျှင

ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားကြွယ်

`စကားကြွယ်`(အသံထွက်) (/za̱ga: kjwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကြွယ် စကား(n)+ကြွယ်(v) စကားကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောနိုင်စွမ်းရှိသည်။#: ထိုသူငယ်သည်အရွယ်နှင့်မတန်၊ ဆင်‌ြေခသ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr kywe`the / be eloquent; be fluent.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားခေါ်

`စကားခေါ်`(အသံထွက်) (/za̱ga: kho/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ခေါ် စကား(n)+ခေါ်(v) figurative# မိမိ၏အလို မိမိဆန္ဒကို အရိပ်အခြည် ဖော်ပြ ပြောဆိုသည်။#: မခင်နှင်းတို့အစ်ကိုကြီးဆိုတာ.

အင်္ဂလိပ်/English/ sagarr khor the / fish for.
ပုဒ်(ကြိယာ)

စကားခံ

`စကားခံ`(အသံထွက်) (/za̱ga: khan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ခံ စကား(n)+ခံ(v) ပြောလိုသည့်အကြောင်းအရာကိုတိုက်ရိုက်မပြောသေးဘဲအ‌ြေခခံအဖြစ်စကားတစ်ရပ်ရပ်ကိုပြောဆိုသည်။#: သို့ကလ

အင်္ဂလိပ်/English/ zagarr khan the / speak with a reservation.
ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 54 guests and no members online

page views so far.