ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဆ"    to    "ဆက်သွယ်"

ဆ, ဆကဲ, ဆက္ကဂံ, ဆက်, ဆက်ကပ်, ဆက်ကြောင်း, ဆက်ကြေး, ဆက်ခံ, ဆက်စပ်, ဆက်ဆက်, ဆက်ဆံ, ဆက်တင်, ဆက်တိုက်, ဆက်နွယ်, ဆက်ရက်, ဆက်ရက်ငှက်, ဆက်လက်, ဆက်သ, ဆက်သား, ဆက်သွယ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဆ`(အသံထွက်) (/hsa./)(ရင်းမြစ်) proper noun ဆ ဆ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင်ခုနစ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (ဆလိမ်ဟုခေါ်သည်)#: ဆ-ဆရာရိုသေပါ။(=အရေအတွက်=) လုံး(=ကြောင်းတူသ

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / estimate weight.
ပုဒ်(နာမ်)

ဆကဲ

`ဆကဲ`(အသံထွက်) (/hsa. ke׃/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree ကဲ အဆ(n)+ကဲ(v) poetic# အဆများစွာပိုလျက်။#: နှစ်သက်ပြန်လှဲ၊ မရောင့်ရဲတည့်၊ ဆကဲတပ်ငြိရောပီတိဖြင့်။ကိုး ၉၂။(=အရေအတွက်

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက္ကဂံ

`ဆက္ကဂံ`(အသံထွက်) (/hse` ka̱gan/)(ရင်းမြစ်) Paliဆက္က+ကောဏ proper noun ဆက္ကဂံ Paliဆက္က+ကောဏ - ဆက္ကဂံ(n) အနား၆ခုထောင့်၆ခုပါသောဗဟုဂံ။#: ဆက္ကဂံတွင်အနား ၆ခု ပါသည်။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်

`ဆက်`(အသံထွက်) (/hse`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ဆက် ဆက်(v) တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူးစပ်သည်။ ယင်းသို့ပူးစပ်စေသည်။#: အရှည်ကိုလိုမူကားဖြတ်ဘိ။ အတိုကိုလိုမူကားဆက်ဘိ။ ဏိပုံ။ ၁၅၅။

အင်္ဂလိပ်/English/ set the / join; communicate.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ကပ်

`ဆက်ကပ်`(အသံထွက်) (/hse` ka`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/ကပ် ဆက်(v)+ကပ်(v) အရှိန်အဝါရှိသူအားပေးသည်။#: ညွှတ်တွားတုပ်ကွ၊ ဆက်ကပ်သ၏။ ဝိပျို့ ၂၅၆(=အရေအတွက်=) (=

အင်္ဂလိပ်/English/ set kat the / offer respectfully.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ကြောင်း

`ဆက်ကြောင်း`(အသံထွက်) (/hse` kjaun׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြောင်း ဆက်(v)+‌ေကြာင်း(n) စပ်တွယ်ပူးယှဉ်ရာနေရာ။#: ဆက်ကြောင်းပေါ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ဆက်စပ်ကြရလေသည်။ ဂျင်နီ။

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ကြေး

`ဆက်ကြေး`(အသံထွက်) (/hse` kjei׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြေး ဆက်(v)+‌ေကြး(n) obsolete# ပေးဆက်ရသောငွေကြေး။#: ဒီကောင်တွေ ဆက်ကြေးတွေလည်းကောင်းကောင်း ရနေသတဲ့ ။ လမ်း။ ၇၂။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/English/ set kyaye / extortion money.
ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ခံ

`ဆက်ခံ`(အသံထွက်) (/hse` khan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်ခံ ဆက်(v)+ခံ(v) ရိုးရာအမွေအနှစ်၊ ရာထူး၊ လုပ်ငန်းစသည်ကို ဆက်လက်ခံယူသည်။#: အရိုးအရာကို အစ်ကိုသေသော်ညီဆက်ခံကြီး

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်စပ်

`ဆက်စပ်`(အသံထွက်) (/hse` sa`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/စပ် ဆက်(v)+စပ်(v) တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူးပေါင်းသည်၊ ဆက်သည်။ နှီးနွှယ်သည်။#: ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကိုမိမိတို့ နေထ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ဆက်

`ဆက်ဆက်`(အသံထွက်) (/hse` hse`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb incorporating reduplicated verbs or adjectives ဆက် ဆက်(v)+ဆက်(v) မပျက်မကွက်။#: ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့မည်။ MED။ 137။

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်ဆံ

`ဆက်ဆံ`(အသံထွက်) (/hse` hsan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/ဆံ ဆက်(v)+ဆံ(v) ဆက်သွယ်သည်။ ပေါင်းသင်းသည်။#: အများနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရာသည်။ ပြင်သစ်မှတ်။ ၂၀၅။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်တင်

`ဆက်တင်`(အသံထွက်) (/hse` tin/)(ရင်းမြစ်) Eng-setting common noun ဆက်တင် Eng-setting n - ဆက်တင်(n) ဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်စသည်တို့တွင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်အလိုက် ပြုလုပ်ထားသော အပြင်အဆင်။

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်တိုက်

`ဆက်တိုက်`(အသံထွက်) (/ze` tai`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ဆက်တိုက် ဆက်(v)+တိုက်(v) အဆက်မပြတ်။ တောက်လျှောက်။#: ဆက်တိုက်ပြောသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရောင် ဆက်တိုက်

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်နွယ်

`ဆက်နွယ်`(အသံထွက်) (/hse` hnwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+နွှယ်(v) ဆက်စပ်နှီးနွယ်သည်။#: နတ်များဆက်နွှယ်ကြံစည်သော။ မင်ညွန့်။ ၂။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ရက်

(Burmese) (အသံထွက်) ` za yet ` the [bird] [mina] = ) `ဆက်ရက်`(အသံထွက်) (/za̱je`/)(ရင်းမြစ်) common noun ဆက်ရက် ဆက်ရက်(n) ကျောနှင့်ရင်အုပ်နီညိုရ

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ရက်ငှက်

(Burmese) (အသံထွက်) ` za yet ngat `

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်လက်

`ဆက်လက်`(အသံထွက်) (/hse` le/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ဆက် ဆက်(v)+လက်(part) တစ်ဆက်တည်း။ ဆက်၍။#: ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ MED။ 137။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်သ

`ဆက်သ`(အသံထွက်) (/hse` tha./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+သ(part) ကြီးမြတ်သူအားပေးသည်။#: ငါ့ညီဗုဒ္ဓ၊ မီးတေးယျမှာ၊ ဆက်သလက်ဆောင်၊ ရှိကြရအောင်ဟု။ သံဝေ ၃၃။(=အ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်သား

`ဆက်သား`(အသံထွက်) (/hse` tha׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဆက် ဆက်(v)+‌သား(part) တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အကြား အကြောင်းသတင်းပို့ ဆက်သွယ်ပေးသူ။#: ရှေ့ပြေးတပ်မတော်

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်သွယ်

`ဆက်သွယ်`(အသံထွက်) (/hse` thwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+‌သွယ်(v) ဆက်မိအောင်ပြုသည်။#: ဦးမြတ်သာနှင့်ငါဆက်သွယ်၍ ပေးမည်။ မြင့်၊ ပ။ ၅၉။(=အရေအတွက်=) (=

ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use MPT ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 57 guests and no members online

page views so far.