"ဆ"    to    "ဆက်သွယ်"

ဆ, ဆကဲ, ဆက္ကဂံ, ဆက်, ဆက်ကပ်, ဆက်ကြောင်း, ဆက်ကြေး, ဆက်ခံ, ဆက်စပ်, ဆက်ဆက်, ဆက်ဆံ, ဆက်တင်, ဆက်တိုက်, ဆက်နွယ်, ဆက်ရက်, ဆက်ရက်ငှက်, ဆက်လက်, ဆက်သ, ဆက်သား, ဆက်သွယ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဆ`(အသံထွက်) (/hsa./)(ရင်းမြစ်) proper noun ဆ ဆ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင်ခုနစ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (ဆလိမ်ဟုခေါ်သည်)#: ဆ-ဆရာရိုသေပါ။(=အရေအတွက်=) လုံး(=ကြောင်းတူသ

အင်္ဂလိပ်/English/ sa the / estimate weight.
ပုဒ်(နာမ်)

ဆကဲ

`ဆကဲ`(အသံထွက်) (/hsa. ke׃/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree ကဲ အဆ(n)+ကဲ(v) poetic# အဆများစွာပိုလျက်။#: နှစ်သက်ပြန်လှဲ၊ မရောင့်ရဲတည့်၊ ဆကဲတပ်ငြိရောပီတိဖြင့်။ကိုး ၉၂။(=အရေအတွက်

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက္ကဂံ

`ဆက္ကဂံ`(အသံထွက်) (/hse` ka̱gan/)(ရင်းမြစ်) Paliဆက္က+ကောဏ proper noun ဆက္ကဂံ Paliဆက္က+ကောဏ - ဆက္ကဂံ(n) အနား၆ခုထောင့်၆ခုပါသောဗဟုဂံ။#: ဆက္ကဂံတွင်အနား ၆ခု ပါသည်။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်

`ဆက်`(အသံထွက်) (/hse`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ဆက် ဆက်(v) တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူးစပ်သည်။ ယင်းသို့ပူးစပ်စေသည်။#: အရှည်ကိုလိုမူကားဖြတ်ဘိ။ အတိုကိုလိုမူကားဆက်ဘိ။ ဏိပုံ။ ၁၅၅။

အင်္ဂလိပ်/English/ set the / join; communicate.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ကပ်

`ဆက်ကပ်`(အသံထွက်) (/hse` ka`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/ကပ် ဆက်(v)+ကပ်(v) အရှိန်အဝါရှိသူအားပေးသည်။#: ညွှတ်တွားတုပ်ကွ၊ ဆက်ကပ်သ၏။ ဝိပျို့ ၂၅၆(=အရေအတွက်=) (=

အင်္ဂလိပ်/English/ set kat the / offer respectfully.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ကြောင်း

`ဆက်ကြောင်း`(အသံထွက်) (/hse` kjaun׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြောင်း ဆက်(v)+‌ေကြာင်း(n) စပ်တွယ်ပူးယှဉ်ရာနေရာ။#: ဆက်ကြောင်းပေါ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ဆက်စပ်ကြရလေသည်။ ဂျင်နီ။

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ကြေး

`ဆက်ကြေး`(အသံထွက်) (/hse` kjei׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြေး ဆက်(v)+‌ေကြး(n) obsolete# ပေးဆက်ရသောငွေကြေး။#: ဒီကောင်တွေ ဆက်ကြေးတွေလည်းကောင်းကောင်း ရနေသတဲ့ ။ လမ်း။ ၇၂။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/English/ set kyaye / extortion money.
ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ခံ

`ဆက်ခံ`(အသံထွက်) (/hse` khan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်ခံ ဆက်(v)+ခံ(v) ရိုးရာအမွေအနှစ်၊ ရာထူး၊ လုပ်ငန်းစသည်ကို ဆက်လက်ခံယူသည်။#: အရိုးအရာကို အစ်ကိုသေသော်ညီဆက်ခံကြီး

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်စပ်

`ဆက်စပ်`(အသံထွက်) (/hse` sa`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/စပ် ဆက်(v)+စပ်(v) တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူးပေါင်းသည်၊ ဆက်သည်။ နှီးနွှယ်သည်။#: ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကိုမိမိတို့ နေထ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ဆက်

`ဆက်ဆက်`(အသံထွက်) (/hse` hse`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb incorporating reduplicated verbs or adjectives ဆက် ဆက်(v)+ဆက်(v) မပျက်မကွက်။#: ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့မည်။ MED။ 137။

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်ဆံ

`ဆက်ဆံ`(အသံထွက်) (/hse` hsan/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက်/ဆံ ဆက်(v)+ဆံ(v) ဆက်သွယ်သည်။ ပေါင်းသင်းသည်။#: အများနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရာသည်။ ပြင်သစ်မှတ်။ ၂၀၅။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်တင်

`ဆက်တင်`(အသံထွက်) (/hse` tin/)(ရင်းမြစ်) Eng-setting common noun ဆက်တင် Eng-setting n - ဆက်တင်(n) ဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်စသည်တို့တွင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်အလိုက် ပြုလုပ်ထားသော အပြင်အဆင်။

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်တိုက်

`ဆက်တိုက်`(အသံထွက်) (/ze` tai`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ဆက်တိုက် ဆက်(v)+တိုက်(v) အဆက်မပြတ်။ တောက်လျှောက်။#: ဆက်တိုက်ပြောသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရောင် ဆက်တိုက်

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်နွယ်

`ဆက်နွယ်`(အသံထွက်) (/hse` hnwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+နွှယ်(v) ဆက်စပ်နှီးနွယ်သည်။#: နတ်များဆက်နွှယ်ကြံစည်သော။ မင်ညွန့်။ ၂။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်ရက်

(Burmese) (အသံထွက်) ` za yet ` the [bird] [mina] = ) `ဆက်ရက်`(အသံထွက်) (/za̱je`/)(ရင်းမြစ်) common noun ဆက်ရက် ဆက်ရက်(n) ကျောနှင့်ရင်အုပ်နီညိုရ

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်ရက်ငှက်

(Burmese) (အသံထွက်) ` za yet ngat `

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်လက်

`ဆက်လက်`(အသံထွက်) (/hse` le/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ဆက် ဆက်(v)+လက်(part) တစ်ဆက်တည်း။ ဆက်၍။#: ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ MED။ 137။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဆက်သ

`ဆက်သ`(အသံထွက်) (/hse` tha./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+သ(part) ကြီးမြတ်သူအားပေးသည်။#: ငါ့ညီဗုဒ္ဓ၊ မီးတေးယျမှာ၊ ဆက်သလက်ဆောင်၊ ရှိကြရအောင်ဟု။ သံဝေ ၃၃။(=အ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဆက်သား

`ဆက်သား`(အသံထွက်) (/hse` tha׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဆက် ဆက်(v)+‌သား(part) တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အကြား အကြောင်းသတင်းပို့ ဆက်သွယ်ပေးသူ။#: ရှေ့ပြေးတပ်မတော်

ပုဒ်(နာမ်)

ဆက်သွယ်

`ဆက်သွယ်`(အသံထွက်) (/hse` thwe/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ဆက် ဆက်(v)+‌သွယ်(v) ဆက်မိအောင်ပြုသည်။#: ဦးမြတ်သာနှင့်ငါဆက်သွယ်၍ ပေးမည်။ မြင့်၊ ပ။ ၅၉။(=အရေအတွက်=) (=

ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 55 guests and no members online

page views so far.