"ဉ"    to    "ဉာဏ်စွမ်း"

ဉ, ဉကလေး, ဉငယ်, ဉတ်, ဉတ်ကထိန်, ဉတ်သင်္ကန်း, ဉာဉ်, ဉာဏ, ဉာဏဗလ, ဉာဏလုပ်သား, ဉာဏ်, ဉာဏ်ကစား, ဉာဏ်ကူ, ဉာဏ်ကောင်း, ဉာဏ်ကောင်းသော, ဉာဏ်ကြီးရှင်, ဉာဏ်စဉ်, ဉာဏ်စမ်း, ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း, ဉာဏ်စွမ်း, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဉ`(အသံထွက်) (/nja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ proper noun ဉ Pali-ဉ - ဉ(n) ပါဠိဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ဆယ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (မြန်မာမှုတွင် ဉကလေးဟုခေါ်သည်။)#: ဉအက္ခရာ၌ သင်္ကေတကား..

ပုဒ်(နာမ်)

ဉကလေး

`ဉကလေး`(အသံထွက်) (/nja. ga̱lei:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ + Myan-ကလေး proper noun ဉကလေး Pali-ဉ - ဉ(n)+ကလေး(n) ဉအက္ခရာ၏အမည်။#: မြန်မာမှုတွင်ဉကလေးဟုခေါ်သည်။(=အရေအတွက်=) (=

ပုဒ်(နာမ်)

ဉငယ်

`ဉငယ်`(အသံထွက်) (/nja. nge/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ+Myan-ငယ် proper noun ဉငယ် Pali-ဉ(n)+Myan-ငယ်(adj) ဉအက္ခရာ၏အမည်။#: ဤဉငယ်အက္ခရာကား အင်းဝခေတ်နောက်ပိုင်းလောက်မှာ ပညာရှိတို့ထွင်

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်

`ဉတ်`(အသံထွက်) (/nja`/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ abstract noun ဉတ် Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n) ဥပုသ်ပြုခြင်း၊ ရဟန်းခံခြင်းစသော ကိစ္စတစ်ခုခု၌ အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဆ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်ကထိန်

`ဉတ်ကထိန်`(အသံထွက်) (/nja` ka̱htein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ+ကထိန abstract noun ကထိန် Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n)+ကထိန - ကထိန်(n) ဉတ်သင်္ကန်းလှူသောပွဲ။ ကထိန်ပွဲ။#: ပဝါရဏာ၊ အခါထိမ်းမှတ်

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်သင်္ကန်း

`ဉတ်သင်္ကန်း`(အသံထွက်) (/nja` thin gan:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ+အာသင်္ဂ/သံဃာဋီ compound noun သင်္ကန်း Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n)+အာသင်္ဂ/သံဃာဋီ - သင်္ကန်း(n) သံဃာကဉတ်ကမ္မဝါဖတ်၍ကထိန်ခံ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဉ်

`ဉာဉ်`(အသံထွက်) (/njin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ abstract noun ဉာဉ် Pali-ဉာဏ - ဉာဉ်(n) စိတ်သဘောထား။ အလေ့အထ။#: အလေ့ဆိုးဝသီဉာဉ်၊ သည်တဏှာသူငင်၍၊ လူအရှင်ငုတ်တုတ်တွင် ပြိတ္တာရုပ်ဇာတ်

အင်္ဂလိပ်/English/ nyin / habit; nature.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ

`ဉာဏ`(အသံထွက်) (/nja. na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ abstract noun ဉာဏ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n) ဉာဏ်။#: သဒ္ဓါသီလ၊ ကျင့်စာဂ၊ ဉာဏဆင့်ကာလောင်း။ တိုးပွား။ ၂၃၀။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan na / intellect; wisdom.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏဗလ

`ဉာဏဗလ`(အသံထွက်) (/nja na ba̱la./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+ဗလ common noun ဗလ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n)+ဗလ - ဗလ(n) formal and literary# အသိတရား၏အင်အား။ ဉာဏ်အား။ ဉာဏ်၏အစွမ်းသတ္တိ။#: ဉာဏဗလထက်မြက်ဖို့

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan na bala / mental capacity.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏလုပ်သား

`ဉာဏလုပ်သား`(အသံထွက်) (/nja na. lou` tha׃/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-လုပ်သား compound noun လုပ်သား Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n)+Myan-လုပ်သား(n) ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြု၍အလုပ်လုပ်သောသူ။#: တို

အင်္ဂလိပ်/English/ nyar na loke tharr / white-collar worker.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်

`ဉာဏ်`(အသံထွက်) (/njan/)(ရင်းမြစ်) ဉာဏ abstract concepts ဉာဏ် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n) သိမြင်တတ်သောတရား။ အသိတရား။ ပညာ။#: ထိုရသေ့တို့သည်၊ ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍။ သမန်၊ ဒု။ ၂၆၁။=

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan / intellect; wisdom.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်ကစား

`ဉာဏ်ကစား`(အသံထွက်) (/njan ga̱za׃/)(ရင်းမြစ်) pali-ဉာဏ+Myan-ကစား (my-verb) compound verb ကစား Plai-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကစား(v) အခြားသောသင့်လျော်မည်ထင်ရသောစကားပြေ၊ ကဗျာစသည်တို့ကို စဉ်း

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan ga zarr the / comsider In various ways.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကူ

`ဉာဏ်ကူ`(အသံထွက်) (/njan ku/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကူ (my-verb) compound verb ကူ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကူ(v) ဉာဏ်၏အကူအညီကိုရယူသည်။#: ဘုန်းတော်ကြောင့်ဆံဖြူသော်လည်း ဉာဏ်ကူမှဖြစ်က

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan kue the / devise ways and means.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကောင်း

`ဉာဏ်ကောင်း`(အသံထွက်) (/njan kaun:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကောင်း (my-verb) compound verb ကောင်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကောင်း(v) ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သည်။ သိလွယ်တတ်လွယ်သည်။#: ဘုန်းကြီး

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကောင်းသော

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan kaunn thaw / clever; brainy.

ဉာဏ်ကြီးရှင်

`ဉာဏ်ကြီးရှင်`(အသံထွက်) (/njan gji: shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကြီး+(အ)ရှင် compound noun (အ)ရှင် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကြီး(adj)+(အ)ရှင်(n) ပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်သော ပုဂ္ဂို

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan gyee shin / wise man; great mind.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်စဉ်

`ဉာဏ်စဉ်`(အသံထွက်) (/njan zin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စဉ် compound noun စဉ် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စဉ်(n) ဝိပဿနာတရား၏အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်သောဉာဏ်အစီအစဉ်။#: အာရုံကူးပြောင်းတိ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်စမ်း

`ဉာဏ်စမ်း`(အသံထွက်) (/njan san:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စမ်း (my-verb) compound verb စမ်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စမ်း(v) အသိတရားမည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်သည်။#: ဉာဏ်စမ်းလိုသောကြေ

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan sann the / test wisdom or knowledge.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan zann maye gunn / riddle.

ဉာဏ်စွမ်း

`ဉာဏ်စွမ်း`(အသံထွက်) (/njan zwan: (zun:)/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စွမ်း compound noun စွမ်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စွမ်း(adj) အသိတရား၏အစွမ်းသတ္တိ။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွား။#: အသက်

ပုဒ်(နာမ်)

Do you use Ooredoo ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 56 guests and no members online

page views so far.