ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဉ"    to    "ဉာဏ်စွမ်း"

ဉ, ဉကလေး, ဉငယ်, ဉတ်, ဉတ်ကထိန်, ဉတ်သင်္ကန်း, ဉာဉ်, ဉာဏ, ဉာဏဗလ, ဉာဏလုပ်သား, ဉာဏ်, ဉာဏ်ကစား, ဉာဏ်ကူ, ဉာဏ်ကောင်း, ဉာဏ်ကောင်းသော, ဉာဏ်ကြီးရှင်, ဉာဏ်စဉ်, ဉာဏ်စမ်း, ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း, ဉာဏ်စွမ်း, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဉ`(အသံထွက်) (/nja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ proper noun ဉ Pali-ဉ - ဉ(n) ပါဠိဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ဆယ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (မြန်မာမှုတွင် ဉကလေးဟုခေါ်သည်။)#: ဉအက္ခရာ၌ သင်္ကေတကား..

ပုဒ်(နာမ်)

ဉကလေး

`ဉကလေး`(အသံထွက်) (/nja. ga̱lei:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ + Myan-ကလေး proper noun ဉကလေး Pali-ဉ - ဉ(n)+ကလေး(n) ဉအက္ခရာ၏အမည်။#: မြန်မာမှုတွင်ဉကလေးဟုခေါ်သည်။(=အရေအတွက်=) (=

ပုဒ်(နာမ်)

ဉငယ်

`ဉငယ်`(အသံထွက်) (/nja. nge/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉ+Myan-ငယ် proper noun ဉငယ် Pali-ဉ(n)+Myan-ငယ်(adj) ဉအက္ခရာ၏အမည်။#: ဤဉငယ်အက္ခရာကား အင်းဝခေတ်နောက်ပိုင်းလောက်မှာ ပညာရှိတို့ထွင်

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်

`ဉတ်`(အသံထွက်) (/nja`/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ abstract noun ဉတ် Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n) ဥပုသ်ပြုခြင်း၊ ရဟန်းခံခြင်းစသော ကိစ္စတစ်ခုခု၌ အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဆ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်ကထိန်

`ဉတ်ကထိန်`(အသံထွက်) (/nja` ka̱htein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ+ကထိန abstract noun ကထိန် Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n)+ကထိန - ကထိန်(n) ဉတ်သင်္ကန်းလှူသောပွဲ။ ကထိန်ပွဲ။#: ပဝါရဏာ၊ အခါထိမ်းမှတ်

ပုဒ်(နာမ်)

ဉတ်သင်္ကန်း

`ဉတ်သင်္ကန်း`(အသံထွက်) (/nja` thin gan:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉတ္တိ+အာသင်္ဂ/သံဃာဋီ compound noun သင်္ကန်း Pali-ဉတ္တိ - ဉတ်(n)+အာသင်္ဂ/သံဃာဋီ - သင်္ကန်း(n) သံဃာကဉတ်ကမ္မဝါဖတ်၍ကထိန်ခံ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဉ်

`ဉာဉ်`(အသံထွက်) (/njin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ abstract noun ဉာဉ် Pali-ဉာဏ - ဉာဉ်(n) စိတ်သဘောထား။ အလေ့အထ။#: အလေ့ဆိုးဝသီဉာဉ်၊ သည်တဏှာသူငင်၍၊ လူအရှင်ငုတ်တုတ်တွင် ပြိတ္တာရုပ်ဇာတ်

အင်္ဂလိပ်/English/ nyin / habit; nature.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ

`ဉာဏ`(အသံထွက်) (/nja. na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ abstract noun ဉာဏ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n) ဉာဏ်။#: သဒ္ဓါသီလ၊ ကျင့်စာဂ၊ ဉာဏဆင့်ကာလောင်း။ တိုးပွား။ ၂၃၀။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan na / intellect; wisdom.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏဗလ

`ဉာဏဗလ`(အသံထွက်) (/nja na ba̱la./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+ဗလ common noun ဗလ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n)+ဗလ - ဗလ(n) formal and literary# အသိတရား၏အင်အား။ ဉာဏ်အား။ ဉာဏ်၏အစွမ်းသတ္တိ။#: ဉာဏဗလထက်မြက်ဖို့

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan na bala / mental capacity.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏလုပ်သား

`ဉာဏလုပ်သား`(အသံထွက်) (/nja na. lou` tha׃/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-လုပ်သား compound noun လုပ်သား Pali-ဉာဏ - ဉာဏ(n)+Myan-လုပ်သား(n) ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြု၍အလုပ်လုပ်သောသူ။#: တို

အင်္ဂလိပ်/English/ nyar na loke tharr / white-collar worker.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်

`ဉာဏ်`(အသံထွက်) (/njan/)(ရင်းမြစ်) ဉာဏ abstract concepts ဉာဏ် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n) သိမြင်တတ်သောတရား။ အသိတရား။ ပညာ။#: ထိုရသေ့တို့သည်၊ ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍။ သမန်၊ ဒု။ ၂၆၁။=

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan / intellect; wisdom.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်ကစား

`ဉာဏ်ကစား`(အသံထွက်) (/njan ga̱za׃/)(ရင်းမြစ်) pali-ဉာဏ+Myan-ကစား (my-verb) compound verb ကစား Plai-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကစား(v) အခြားသောသင့်လျော်မည်ထင်ရသောစကားပြေ၊ ကဗျာစသည်တို့ကို စဉ်း

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan ga zarr the / comsider In various ways.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကူ

`ဉာဏ်ကူ`(အသံထွက်) (/njan ku/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကူ (my-verb) compound verb ကူ Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကူ(v) ဉာဏ်၏အကူအညီကိုရယူသည်။#: ဘုန်းတော်ကြောင့်ဆံဖြူသော်လည်း ဉာဏ်ကူမှဖြစ်က

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan kue the / devise ways and means.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကောင်း

`ဉာဏ်ကောင်း`(အသံထွက်) (/njan kaun:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကောင်း (my-verb) compound verb ကောင်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကောင်း(v) ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သည်။ သိလွယ်တတ်လွယ်သည်။#: ဘုန်းကြီး

ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်ကောင်းသော

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan kaunn thaw / clever; brainy.

ဉာဏ်ကြီးရှင်

`ဉာဏ်ကြီးရှင်`(အသံထွက်) (/njan gji: shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-ကြီး+(အ)ရှင် compound noun (အ)ရှင် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-ကြီး(adj)+(အ)ရှင်(n) ပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်သော ပုဂ္ဂို

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan gyee shin / wise man; great mind.
ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်စဉ်

`ဉာဏ်စဉ်`(အသံထွက်) (/njan zin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စဉ် compound noun စဉ် Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စဉ်(n) ဝိပဿနာတရား၏အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်သောဉာဏ်အစီအစဉ်။#: အာရုံကူးပြောင်းတိ

ပုဒ်(နာမ်)

ဉာဏ်စမ်း

`ဉာဏ်စမ်း`(အသံထွက်) (/njan san:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စမ်း (my-verb) compound verb စမ်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စမ်း(v) အသိတရားမည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်သည်။#: ဉာဏ်စမ်းလိုသောကြေ

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan sann the / test wisdom or knowledge.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း

အင်္ဂလိပ်/English/ nyan zann maye gunn / riddle.

ဉာဏ်စွမ်း

`ဉာဏ်စွမ်း`(အသံထွက်) (/njan zwan: (zun:)/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဉာဏ+Myan-စွမ်း compound noun စွမ်း Pali-ဉာဏ - ဉာဏ်(n)+Myan-စွမ်း(adj) အသိတရား၏အစွမ်းသတ္တိ။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွား။#: အသက်

ပုဒ်(နာမ်)

Do you use MPT ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 14 guests and no members online

page views so far.