"ထ"    to    "ထက်ဝန်းကျင်း"

ထ, ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်, ထက်, ထက်ကြပ်, ထက်ကြပ်မကွာ, ထက်ချည်း, ထက်ခြမ်း, ထက်တိုက်, ထက်တိုင်, ထက်ထိ, ထက်ပိုင်း, ထက်မြက်, ထက်မြက်သော, ထက်ရုံ, ထက်လောင့်ထက်လဲ, ထက်ဝက်, ထက်ဝက်, ဝက်, ထက်ဝက်ဝက်, ထက်ဝန်းကျင်, ထက်ဝန်းကျင်း, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ထ`(အသံထွက်) (/hta./)(ရင်းမြစ်) simple noun ထ ထ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင်ဆယ့်ခုနစ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (ထဆင်ထူးဟုခေါ်သည်။ )#: မြန်မာဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ဆယ့်ခုနစ်လုံ

အင်္ဂလိပ်/English/ hta the / get up;rise;stand;sprout.
ပုဒ်(နာမ်)

ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်

`ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်`(အသံထွက်) (/hta. ka: ja: htain ka: ja: ne./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ထ၊ထိုင် ထ(v)+ကား(v)+ရား(part)+ထိုင်(v)+ကား(v)+ရား(part) အနေအထိုင်ပိ

အင်္ဂလိပ်/English/ hta karr yarr htain karr yarr hnint / Clumsily;awkwardly.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်

`ထက်`(အသံထွက်) (/hte`/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) attributive adjective ထက် ထက်(adj) (ဓားစသည်)အသွားမတုံးသော၊ မြသော။#: နှုတ်ကောင်းလျှာပါး၊ ဓားထက်သွားသို့။ ဟင်္သာ ၆၆။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ထက်ကြပ်

`ထက်ကြပ်`(အသံထွက်) (/hte` kja`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) ထက်ကြပ် ထက်(n)+ကပ် - ကြပ်(ကြပ်)(v) အတူတကွ။ မကွဲမကွာ။#: တစ်နေ့သုံးကြိမ်လှူဖွယ်ဝတ္ထုနှင့်ထက်ကြပ်ဆည်းကပ်သည်။ ဝဲနော်။ ၆၉။(

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ကြပ်မကွာ

`ထက်ကြပ်မကွာ`(အသံထွက်) (/hte` kja` ma̱kwa/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner မကွာ ထက်(v)+ကပ် - ကြပ်(v)+မ(part)+ကွာ(v) နောက်မှအတူတကွ(လိုက်ပါသည်)။#: အလောင်းမင်းတရားနှင့်ထက်က

အင်္ဂလိပ်/English/ htet kyat ma kwar / closely.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ချည်း

`ထက်ချည်း`(အသံထွက်) (/hte` chi:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ထက်ချည်း ထက်ချည်း(adv) archaic# မကြွင်းမကျန်။#: ထက်ချည်းပညာ၊ သူမိုက်သာတည့်။ ကိုး ၈၃။(=အရေအတွက်=) (=ကြ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ခြမ်း

`ထက်ခြမ်း`(အသံထွက်) (/hte` chan:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of quantity ခြမ်း ထက်ဝက် - ထက်(n)+ခြမ်း(v) နှစ်ခြမ်းဖြစ်အောင်။#: သစ်သီးကို ထက်ခြမ်းခွဲပါ။(=အရေအတွက်=) (

အင်္ဂလိပ်/English/ htet chann / in halves.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်တိုက်

`ထက်တိုက်`(အသံထွက်) (/hte` tai`/)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time ထက်တိုက် ထက်တိုက်(ppm) archaic# (ယခု;ယနေ့စသည်)တိုင်အောင်၊ ကာလတိုင်အောင်၊ ထက်တိုင်။#: ခေါ်လစ်အစ၊ ထက်တိုက်ကျ၏။

ထက်တိုင်

`ထက်တိုင်`(အသံထွက်) (/hte` tain/)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time တိုင် ထက်တိုင်(ppm) (ယခု၊ ယနေ့စသည်)ကာလတိုင်အောင်။#: ယခုထက်တိုင်၊ ဘုန်းမဏ္ဍိုင်ကို၊ ခိုင်ခိုင်မီဖူး၊

အင်္ဂလိပ်/English/ htet tain / ppin. up to.

ထက်ထိ

`ထက်ထိ`(အသံထွက်) (/hte` hti./)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time ထိ ထက်(ppm)+(အ)ထိ(ppm) (ယခု၊ ယနေ့စသည်)ကာလတိုင်အောင်။#: ယခုထက်ထိ၊ ထိုဦးပဉ္ဇင်း လူထွက်ကလေးရှိသေး၏။ ပဏ်။ ၂

ထက်ပိုင်း

`ထက်ပိုင်း`(အသံထွက်) (/hte` pain:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree/quantity ပိုင်း ထက်(ppm)+အပိုင်း(n) နှစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်။#: ဆေးတံထက်ပိုင်းကျိုး၍။ သူတို့ပ။ ၂၄၅။ တံတား

အင်္ဂလိပ်/Englishhtet pain / in halves.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်မြက်

`ထက်မြက်`(အသံထွက်) (/hte` mje`/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) predicative adjective ထက် ထက်(adj)+မြက်(adj) အလွန်ထက်သော။#: ဓားလည်းပြောင်ပြောင်လက်၊ ထိန့်အောင်ထက်မြက်၊ ဗြက်ကိုးမိုက်ခန့်၊

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ထက်မြက်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ htet myetthaw / keen.

ထက်ရုံ

`ထက်ရုံ`(အသံထွက်) (/hte` joun/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree ရုံ ထက်(ppm)+(ဝန်းကျင်)(n)+ရုံ(v) archaic# တစ်ပေါင်းတည်း၊ ခြုံရုံ၍။ ထက်ဝန်းကျင် ခြုံရုံသည်။ အလုံးစုံပြည့်စုံ သည်။

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်လောင့်ထက်လဲ

`ထက်လောင့်ထက်လဲ`(အသံထွက်) (/hte` laun. hte` le:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner လောင် ထက်(v)+(ပူ)လောင်(v)+(အလဲ)လဲ(v) archaic# တအုံနွေးနွေး။#: မယ်ကဏှာကြောင့်၊ ထက်လောင့်ထက်လဲ၊ သ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ဝက်

`ထက်ဝက်`(အသံထွက်) (/hte` we`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ထက်ဝက် (အ)ထက် - ထက်(n)+ဝက်(v) နှစ်ပိုင်းဖြစ်သော တစ်ဝက်။#: ထက်ဝက်သော သံဃာနှင့်တကွ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့ ကြွတေ

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wet / half.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ဝက် ဝက်

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wet wet the / divide into halves.

ထက်ဝက်ဝက်

`ထက်ဝက်ဝက်`(အသံထွက်) (/hte` we` we`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ထက်/ဝက် ထက်ခြမ်း - ထက်(n)+တစ်ဝက် - ဝက်(n)+ဝက်(v) တစ်စုံတစ်ရာကိုညီတူညီမျှနှစ်စုခွဲထားသည်။ တစ်ဝက်ပိုင်းသည်။#: မ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ထက်ဝန်းကျင်

`ထက်ဝန်းကျင်`(အသံထွက်) (/hte` wun: kjin/)(ရင်းမြစ်) abstract noun ဝန်းကျင် ထက်(n)+ဝန်းကျင်(n) အရပ်မျက်နှာအားလုံး။#: သာသနာထက်ဝန်းကျင်ထွန်းလင်းတောက်ပစေသော။ မြေမိုးကောင်းကင

ပုဒ်(နာမ်)

ထက်ဝန်းကျင်း

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wunn kyin / all directions.

Do you use MPT ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 28 guests and no members online

page views so far.