ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ထ"    to    "ထက်ဝန်းကျင်း"

ထ, ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်, ထက်, ထက်ကြပ်, ထက်ကြပ်မကွာ, ထက်ချည်း, ထက်ခြမ်း, ထက်တိုက်, ထက်တိုင်, ထက်ထိ, ထက်ပိုင်း, ထက်မြက်, ထက်မြက်သော, ထက်ရုံ, ထက်လောင့်ထက်လဲ, ထက်ဝက်, ထက်ဝက်, ဝက်, ထက်ဝက်ဝက်, ထက်ဝန်းကျင်, ထက်ဝန်းကျင်း, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ထ`(အသံထွက်) (/hta./)(ရင်းမြစ်) simple noun ထ ထ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင်ဆယ့်ခုနစ်လုံးမြောက်ဗျည်း။ (ထဆင်ထူးဟုခေါ်သည်။ )#: မြန်မာဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ဆယ့်ခုနစ်လုံ

အင်္ဂလိပ်/English/ hta the / get up;rise;stand;sprout.
ပုဒ်(နာမ်)

ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်

`ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့်`(အသံထွက်) (/hta. ka: ja: htain ka: ja: ne./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ထ၊ထိုင် ထ(v)+ကား(v)+ရား(part)+ထိုင်(v)+ကား(v)+ရား(part) အနေအထိုင်ပိ

အင်္ဂလိပ်/English/ hta karr yarr htain karr yarr hnint / Clumsily;awkwardly.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်

`ထက်`(အသံထွက်) (/hte`/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) attributive adjective ထက် ထက်(adj) (ဓားစသည်)အသွားမတုံးသော၊ မြသော။#: နှုတ်ကောင်းလျှာပါး၊ ဓားထက်သွားသို့။ ဟင်္သာ ၆၆။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ထက်ကြပ်

`ထက်ကြပ်`(အသံထွက်) (/hte` kja`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) ထက်ကြပ် ထက်(n)+ကပ် - ကြပ်(ကြပ်)(v) အတူတကွ။ မကွဲမကွာ။#: တစ်နေ့သုံးကြိမ်လှူဖွယ်ဝတ္ထုနှင့်ထက်ကြပ်ဆည်းကပ်သည်။ ဝဲနော်။ ၆၉။(

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ကြပ်မကွာ

`ထက်ကြပ်မကွာ`(အသံထွက်) (/hte` kja` ma̱kwa/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner မကွာ ထက်(v)+ကပ် - ကြပ်(v)+မ(part)+ကွာ(v) နောက်မှအတူတကွ(လိုက်ပါသည်)။#: အလောင်းမင်းတရားနှင့်ထက်က

အင်္ဂလိပ်/English/ htet kyat ma kwar / closely.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ချည်း

`ထက်ချည်း`(အသံထွက်) (/hte` chi:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ထက်ချည်း ထက်ချည်း(adv) archaic# မကြွင်းမကျန်။#: ထက်ချည်းပညာ၊ သူမိုက်သာတည့်။ ကိုး ၈၃။(=အရေအတွက်=) (=ကြ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ခြမ်း

`ထက်ခြမ်း`(အသံထွက်) (/hte` chan:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of quantity ခြမ်း ထက်ဝက် - ထက်(n)+ခြမ်း(v) နှစ်ခြမ်းဖြစ်အောင်။#: သစ်သီးကို ထက်ခြမ်းခွဲပါ။(=အရေအတွက်=) (

အင်္ဂလိပ်/English/ htet chann / in halves.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်တိုက်

`ထက်တိုက်`(အသံထွက်) (/hte` tai`/)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time ထက်တိုက် ထက်တိုက်(ppm) archaic# (ယခု;ယနေ့စသည်)တိုင်အောင်၊ ကာလတိုင်အောင်၊ ထက်တိုင်။#: ခေါ်လစ်အစ၊ ထက်တိုက်ကျ၏။

ထက်တိုင်

`ထက်တိုင်`(အသံထွက်) (/hte` tain/)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time တိုင် ထက်တိုင်(ppm) (ယခု၊ ယနေ့စသည်)ကာလတိုင်အောင်။#: ယခုထက်တိုင်၊ ဘုန်းမဏ္ဍိုင်ကို၊ ခိုင်ခိုင်မီဖူး၊

အင်္ဂလိပ်/English/ htet tain / ppin. up to.

ထက်ထိ

`ထက်ထိ`(အသံထွက်) (/hte` hti./)(ရင်းမြစ်) (ဝိဘတ်) (my-prep) denoting extent of time ထိ ထက်(ppm)+(အ)ထိ(ppm) (ယခု၊ ယနေ့စသည်)ကာလတိုင်အောင်။#: ယခုထက်ထိ၊ ထိုဦးပဉ္ဇင်း လူထွက်ကလေးရှိသေး၏။ ပဏ်။ ၂

ထက်ပိုင်း

`ထက်ပိုင်း`(အသံထွက်) (/hte` pain:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree/quantity ပိုင်း ထက်(ppm)+အပိုင်း(n) နှစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်။#: ဆေးတံထက်ပိုင်းကျိုး၍။ သူတို့ပ။ ၂၄၅။ တံတား

အင်္ဂလိပ်/Englishhtet pain / in halves.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်မြက်

`ထက်မြက်`(အသံထွက်) (/hte` mje`/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) predicative adjective ထက် ထက်(adj)+မြက်(adj) အလွန်ထက်သော။#: ဓားလည်းပြောင်ပြောင်လက်၊ ထိန့်အောင်ထက်မြက်၊ ဗြက်ကိုးမိုက်ခန့်၊

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ထက်မြက်သော

အင်္ဂလိပ်/English/ htet myetthaw / keen.

ထက်ရုံ

`ထက်ရုံ`(အသံထွက်) (/hte` joun/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of degree ရုံ ထက်(ppm)+(ဝန်းကျင်)(n)+ရုံ(v) archaic# တစ်ပေါင်းတည်း၊ ခြုံရုံ၍။ ထက်ဝန်းကျင် ခြုံရုံသည်။ အလုံးစုံပြည့်စုံ သည်။

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်လောင့်ထက်လဲ

`ထက်လောင့်ထက်လဲ`(အသံထွက်) (/hte` laun. hte` le:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner လောင် ထက်(v)+(ပူ)လောင်(v)+(အလဲ)လဲ(v) archaic# တအုံနွေးနွေး။#: မယ်ကဏှာကြောင့်၊ ထက်လောင့်ထက်လဲ၊ သ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ဝက်

`ထက်ဝက်`(အသံထွက်) (/hte` we`/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ထက်ဝက် (အ)ထက် - ထက်(n)+ဝက်(v) နှစ်ပိုင်းဖြစ်သော တစ်ဝက်။#: ထက်ဝက်သော သံဃာနှင့်တကွ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့ ကြွတေ

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wet / half.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ထက်ဝက် ဝက်

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wet wet the / divide into halves.

ထက်ဝက်ဝက်

`ထက်ဝက်ဝက်`(အသံထွက်) (/hte` we` we`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ထက်/ဝက် ထက်ခြမ်း - ထက်(n)+တစ်ဝက် - ဝက်(n)+ဝက်(v) တစ်စုံတစ်ရာကိုညီတူညီမျှနှစ်စုခွဲထားသည်။ တစ်ဝက်ပိုင်းသည်။#: မ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ထက်ဝန်းကျင်

`ထက်ဝန်းကျင်`(အသံထွက်) (/hte` wun: kjin/)(ရင်းမြစ်) abstract noun ဝန်းကျင် ထက်(n)+ဝန်းကျင်(n) အရပ်မျက်နှာအားလုံး။#: သာသနာထက်ဝန်းကျင်ထွန်းလင်းတောက်ပစေသော။ မြေမိုးကောင်းကင

ပုဒ်(နာမ်)

ထက်ဝန်းကျင်း

အင်္ဂလိပ်/English/ htet wunn kyin / all directions.

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 14 guests and no members online

page views so far.