ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဓ"    to    "ဓမ္မ န္တရယ်"

ဓ, ဓန, ဓနရှင်, ဓနရှင်ပေါက်စ, ဓနရှင်ဝါဒ, ဓနသဟာယ, ဓနသိဒ္ဓ, ဓနိ, ဓနိတအက္ခရာ, ဓနိထိုး, ဓနိပျစ်, ဓနိမိုး, ဓနိရည်, ဓနု, ဓနုန်း, ဓမကရိုဏ်, ဓမင်း, ဓမင်းငါးပိ, ဓမ္မ, ဓမ္မ, န္တရယ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဓ`(အသံထွက်) (/da./)(ရင်းမြစ်) proper noun ဓ ဓ(n) ဗျည်းသုံးဆယ့်သုံးလုံးတွင် ဆယ်ကိုးလုံးမြောက်ဗျည်း။ (ဓအောက်ခြိုက်ဟုခေါ်သည်။ )#: က၊ ခ၊ ....တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမ်)

ဓန

`ဓန`(အသံထွက်) (/da̱. na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓန(n) common noun ဓန Pali-ဓန - ဓန ပစ္စည်းဥစ္စာ။#: ဓနဥစ္စာရှင်ဖြစ်ဖို့။ လူမှု။ ၂၂။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=)

အင်္ဂလိပ်/English/ dana / property; wealth.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓနရှင်

`ဓနရှင်`(အသံထွက်) (/da. na. shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓန+Myan-အရှင် compound noun (အ)ရှင် Pali-ဓန(n)+Myan-အရှင် - ရှင်(n) ငွေအရင်းအနှီးများစွာရှိသောသူ။#: နိုင်ငံကြီးတိုင်းဓနရှင

အင်္ဂလိပ်/English/ da na shin / capitalist.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓနရှင်ပေါက်စ

အင်္ဂလိပ်/English/ dana shin pauk sa / dana shin pauk sa / petit boutzeois.

ဓနရှင်ဝါဒ

အင်္ဂလိပ်/English/ da na shin war da / capitalism.

ဓနသဟာယ

`ဓနသဟာယ`(အသံထွက်) (/da̱. na. tha̱ ha. ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓန+သဟာယ common noun ဓန Pali-ဓန(n)+သဟာယ(n) အသင်းအဖွဲ့အမည်စသည်။#: ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ယခုဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သ

အင်္ဂလိပ်/English/ dana tha har ya / common wealth of nations.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓနသိဒ္ဓ

`ဓနသိဒ္ဓ`(အသံထွက်) (/da. na. thei` da./)(ရင်းမြစ်) Sans-ဓနိၑှာ(n) - ဓနသိဒ္ဓ(n) common noun ဓနသိဒ္ဓ Sans-ဓန(n)+သိဒ္ဓ(n) ကြယ်လေးလုံးပါဝင်၍ အင်ကြင်းသီးသဏ္ဌာန်ရှိသောနက္ခတ်။#: ပ

ပုဒ်(နာမ်)

ဓနိ

`ဓနိ`(အသံထွက်) (/da̱ni./)(ရင်းမြစ်) common noun ဓနိ(n) အုန်းရွက်နှင့်တူသောအရွက်ရှည်ကို ပျစ်၍ အမိုးလုပ်ရသော ရေငန်ပိုင်းပေါက်အပင်။#: ဓနိမိုးကျူထရံကာတဲငယ်။ ဝန်ထမ်း။ ၈၉။(

အင်္ဂလိပ်/English/ dani / nipa palm.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓနိတအက္ခရာ

`ဓနိတအက္ခရာ`(အသံထွက်) (/da̱ni. ta. e` kha̱ ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓနိတ+Pali-အက္ခရ common noun ဓနိတ Pali-ဓနိတ - ဓနိတ(n)+Pali-အက္ခရ - အက္ခရာ(n) အင်အားစိုက်ထုတ်၍ အသံတင်းတင်းရွတ်ဆို

ပုဒ်(နာမ်)

ဓနိထိုး

`ဓနိထိုး`(အသံထွက်) (/da̱ni. htou:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ထိုး ဓနိ(n)+ထိုး(v) ဓနိရွက်ကိုပျစ်သည်။#: ဓနိထိုးရန်ဝါးတံတားများ။ ရှု။ ၉။ ၁၀၈။ ၁၁၄။(=အရေအတွက်=) (=က

အင်္ဂလိပ်/English/ dani htoe; the / stitch nipa leaves into thatch.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဓနိပျစ်

`ဓနိပျစ်`(အသံထွက်) (/da̱ni. bji`/)(ရင်းမြစ်) compound noun ပျစ် ဓနိ(n)+ပျစ်(v) ပျစ်ထားသောဓနိချပ်။#: ဓနိပျစ်ငါးဆယ်ကို အိမ်မိုးရန် ဝယ်ရမည်။(=အရေအတွက်=) ပျစ်၊ ချပ်။

အင်္ဂလိပ်/English/ dani byit / stitched nipa leaves.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓနိမိုး

`ဓနိမိုး`(အသံထွက်) (/da̱ni. mou:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb မိုး ဓနိ(n)+မိုး(n) ခေါင်မိုးကို ဓနိပျစ်ဖြင့်မိုးသည်။#: တဲခေါင်မိုးကို ဓနိမိုးထားသည်။(=အရေအတွက်=) (

အင်္ဂလိပ်/English/ dani moe the / roof with thatch.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဓနိရည်

အင်္ဂလိပ်/English/ da ni yay / nipa juice.

ဓနု

`ဓနု`(အသံထွက်) (/da̱ nu./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓနု common noun ဓနု Pali-ဓနု - ဓနု(n) တိဗက်မြန်မာအုပ်စုဝင် ဘာသာာစကားမျိုးကို ပြောသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး (ရှမ်းပြည်တောင်ပို

ပုဒ်(နာမ်)

ဓနုန်း

`ဓနုန်း`(အသံထွက်) (/da̱ noun:/)(ရင်းမြစ်) common noun ဓနုန်း ဓနုန်း(n) ချောင်းဘေးရေစပ်တွင်ပေါက်သော ဆူးပါသည့် အုန်းထန်းပင်တစ်မျိုး။#: ဓနိဓနုန်း၊ အုန်းနှင့်သက်ငယ်။ မဃ ၄၇၂။

အင်္ဂလိပ်/English/ da nonn / thorny palm.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓမကရိုဏ်

`ဓမကရိုဏ်`(အသံထွက်) (/da̱ ma̱ ka̱ rain/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓမကရဏ common noun ဓမကရိုဏ် Pali-ဓမကရဏ - ဓမကရိုဏ်း(n) ရဟန်းတို့၏ ပရိက္ခရာရှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောရေစစ်။#: နာဂသေနမထေရ်သည် ဓမ

ပုဒ်(နာမ်)

ဓမင်း

`ဓမင်း`(အသံထွက်) (/da̱ min:/)(ရင်းမြစ်) Mon-ဓမင်း common noun ဓမင်း Mon-ဓမင်း<ဓမင်(n) ပင်လယ်စပ်နှင့်မြစ်ဝများတွင် ငါးငယ်၊ ပုစွန်ငယ်များကို ထောင်ဖမ်းရသော ကတော့ပုံငါးဖမ်းကိရ

အင်္ဂလိပ်/English/ d inn / funnel shaped fish trap.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓမင်းငါးပိ

`ဓမင်းငါးပိ`(အသံထွက်) (/da̱ min: nga̱ pi:/)(ရင်းမြစ်) Mon-ဓမင်+Myan-ငါးပိ compound noun ငါးပိ Mon-ဓမင် - ဓမင်း(n)+Myan-ငါး(n)+Myan-ပိ(v) ဓမင်းနှင့်ဖမ်း၍ ရသောငါးငယ်၊ ပုစွန်ငယ

အင်္ဂလိပ်/Englishdaminn ngapi|n. ngapi made of small fish and prawns.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓမ္မ

`ဓမ္မ`(အသံထွက်) (/da̱ma./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဓမ္မ abstract noun ဓမ္မ Pali-ဓမ္မ - ဓမ္မ(n) ဟုတ်မှန်သောသဘော။#: အတတ်ပညာအကျင့်သီလသည်ဓမ္မ။ သုဇာ။ ၂၂၇။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishdamma|n. teachings of.
ပုဒ်(နာမ်)

ဓမ္မ န္တရယ်

အင်္ဂလိပ်/English/ da man daye` / danger to the teachings of Buddha.

Do you use Ooredoo ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 14 guests and no members online

page views so far.