ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ပ"    to    "ပက်ပါ"

ပ, ပကတိ, ပကတိကံ, ပကတိပမာဏ, ပကတိမျက်စိ, ပကတိအပူချိန်, ပကတူး, ပကာပျဉ်, ပကာသန, ပကာသား, ပကိဏ်း, ပကောဋိ, ပက္ကလာ, ပက်, ပက်ကျိ, ပက်ခနဲ, ပက်ခွန့်, ပက်စက်, ပက်ပင်း, ပက်ပါ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/pa./)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) verbal affix ပ ပ(part) colloquial# ကြိယာကိုအတည်ပြုသောအနက်ဖြင့် ထောက်ပံ့သောစကားလုံး။ ပါ၏။ ပါ့။ ပေါ့။#: ဟုတ်တာပ၊ ဟုတ်တာပ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=

ပကတိ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ (my-adj) attributive adjective ပကတိ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n) entity# မူလ။ နဂို။ သဘာဝ။#: ပကတိမီးထက်အလွန်ပူသော။ သံဝတ်။ ၄၆။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi / original;natural;normal.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ပကတိကံ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. kan/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Pali-ကမ္မ - ကံ common noun ကံ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Pali-ကမ္မ - ကံ(n) formal and literary# ကံပုဒ်နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရာတွင်မူလဖြစ်သောကံပုဒ်။#: မေ

ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိပမာဏ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. pa̱ ma na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+ပမာဏ compound noun ပမာဏ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Pali-ပမာဏ - ပမာဏ(n) ပင်ကိုအတိုင်းအရှည်၊ အရွယ်အစား။#: ထိုကြယ်၏ပကတိပမာဏကိုတွက်ပ

ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိမျက်စိ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. mjé si./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Myan-မျက်စိ common noun မျက်စိ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Myan-မျက်စိ(n) ပင်ကိုမျက်စိ။ ပသာဒစက္ခု။ မံသစက္ခု။#: ပကတိမျက်စိဖြင့်မမြင

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi myetsi / naked eye.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိအပူချိန်

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. a̱pu gjein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Myan-အပူချိန် common noun အပူချိန် Pali-ပကတိ(n)+Myan-အပူ(n)+အချိန် - ချိန်(n) ဒြပ်ဝတ္ထုတို့၏ပင်ကိုသဘောအရအနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိ

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi apue gyein / normal temperature.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကတူး

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ du:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတူပနိဿယ/ပကတိ abstract noun ပကတူး Pali-ပကတူပနိဿယ/ပကတိ - ပကတူး(n) အစအဦး။ ရှေးဦးကာလ။#: ကမ္ဘာပေါ်ဦးပကတူးကစ၍ရေးသားမှတ်ထားအပ်သော။ မိုးမိတ်

ပုဒ်(နာမ်)

ပကာပျဉ်

(အသံထွက်) (/ba̱ ga bjin/)(ရင်းမြစ်) common noun ပျဉ် ပကာ(n)+ပျဉ်(n) သစ်တုံးမှခွဲထုတ်ထားသောပကာသားအချပ်အပျဉ်။#: ပကာပျဉ်များကိုတိုင်အဖြစ်အသုံးပြုကြလေသည်။ ဂျင်နီ။ ၅၃၀။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/English/ bagar byin / plank of sapwood.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကာသန

(အသံထွက်) (/pa̱ka̱tha̱na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကာသန abstract noun ပကာသန Pali-ပကာသန - ပကာသန(n) ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဂုဏ်ဖော်ပြသမှု။#: မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စ၌ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ပကာသနအလုပ်မျာ

အင်္ဂလိပ်/English/ pakar thana / ostentation.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကာသား

(အသံထွက်) (/ba̱ ga dha:/)(ရင်းမြစ်) common noun (အ)သား ပကာ(n)+သား(n) သစ်အကာသား။#: အချို့နေရာများတွင်ပကာသားပါ၍အအက်အကွဲများနှင့်ဆောက်လုပ်ထားခြင်း။ မီးရထား။ ၁၇။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမ်)

ပကိဏ်း

(အသံထွက်) (/pa̱kein:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကိဏ္ဏ common noun ပကိဏ်း Pali-ပကိဏ္ဏ - ပကိဏ်း(n) ရောပြွမ်းြခင်း။ ပြိုးပြွမ်းခြင်း။#: ရှည်တိုနည်းများပကိဏ်းတည်း။ ကုသ ၂။(=အရေအတွက်=)

ပုဒ်(နာမ်)

ပကောဋိ

(အသံထွက်) (/pa̱ko: di/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကောဋိ common noun ပကောဋိ Pali-ပကောဋိ - ပကောဋိ(n) ကုဋေတစ်သိန်းကို ၁၀၀ဖြင့်မြှောက်၍ရသောအရေအတွက်။ ကုဋေပေါင်းတစ်ကုဋေ။#: ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်အရဂဏန်

ပုဒ်(နာမ်)

ပက္ကလာ

(အသံထွက်) (/pe` ka̱ la/)(ရင်းမြစ်) common noun ပက္ကလာ ပက္ကလာ(n) လယ်သူမများဆောင်းလေ့ရှိသော ဦးခေါင်းမှတင်ပါးအထိ မိုးလုံသော ခေါင်းဆောင်းတစ်မျိုး။#: ကောက်စိုက်သမများအတွက် ပက္ကလာ

ပုဒ်(နာမ်)

ပက်

(အသံထွက်) (/pe`/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) sentence final particle ပက် ပက်(part) poetic# (ကဗျာ)ပင်။ ပဲ။#: ထို့အတူနှယ်ပက်၊ ကျွန်ယှဉ်ဘက်လည်း... လက်မလျှော့လျှင်၊ သစ္စာ ၁၄၄။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံက

အင်္ဂလိပ်/English/ pet the / splash; throw.

ပက်ကျိ

(အသံထွက်) (/pe` kji./)(ရင်းမြစ်) common noun ပက်ကျိ ပက်ကျိ(n) နှေးကွေးစွာရွှေ့သွားသော ချွဲကျိသည့်အကောင်မျိုး။#: မိုးတွင်း၌ပက်ကျိများကို တွေ့ရတတ်သည်။(=အရေအတွက်=) ကောင်

အင်္ဂလိပ်/English/ pet kyi / snail;slug.
ပုဒ်(နာမ်)

ပက်ခနဲ

(အသံထွက်) (/pe` kha̱ne;/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ပက် ပက်(v)+ခနဲ(part) ရုတ်တရက်လက်ငင်း။ မတွန့်တိုဘဲ။#: ဟိုတယ်တစ်ခါတက်ရင် ၅၀ကျပ်မျိုး၊ ၁၀၀ကျပ်မျိုး ပက်ခနဲ သုံးပစ်နို

အင်္ဂလိပ်/English/ pet kha ne` / Sharply.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ပက်ခွန့်

(အသံထွက်) (/pe` khun./)(ရင်းမြစ်) common noun ပက် ပက်(v)+ခွက် - ခွန့်(n) လှေတွင်းသို့စိမ့်ဝင်လာသောရေကို ပက်ထုတ်ရသောခွက်။#: စင်စင်သန့်သန့်၊ ရေအဝှန့်၊ ပက်ခွန့်ခပ်ကာပက်။ ကဝိသတ် ၇

ပုဒ်(နာမ်)

ပက်စက်

(အသံထွက်) (/pe` se`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ပက် ပက်(v)+စက်(part) မထောက်မထားပြုသည်။#: အကြံပက်စက်လိုက်တာ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ရက်စက်;(v)(=ဆ

အင်္ဂလိပ်/English/ pet set the / be slovenly; be ruthless.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ပက်ပင်း

(အသံထွက်) (/pe` pin׃/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ပက်ပင်း ပက်ပင်း(adv) မျက်မြင်တပ်အပ်။ တန်းတန်းမတ်မတ် ရင်ဆိုင်လျက်။#: ပြေးထွက်လာကြသော လူသတ်သမားများနှင့် ပက်ပင်းတိုး

အင်္ဂလိပ်/English/ pet pinn / Face to face.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ပက်ပါ

(အသံထွက်) (/pe` pa/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) compound verb ပက်ပါ ပက်ပါ(adv) archaic# ရင်ဆိုင်။ ပက်ပင်း။#: သနားစရာ၊ ဆင်းကလျာကို၊ ပက်ပါထင်ထင်၊ ရင်ဆိုင်မြင်က။ ကုသ ၅။(=အရေအတွက်=) (=ကြေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 17 guests and no members online

page views so far.