"ပ"    to    "ပက်ပါ"

ပ, ပကတိ, ပကတိကံ, ပကတိပမာဏ, ပကတိမျက်စိ, ပကတိအပူချိန်, ပကတူး, ပကာပျဉ်, ပကာသန, ပကာသား, ပကိဏ်း, ပကောဋိ, ပက္ကလာ, ပက်, ပက်ကျိ, ပက်ခနဲ, ပက်ခွန့်, ပက်စက်, ပက်ပင်း, ပက်ပါ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/pa./)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) verbal affix ပ ပ(part) colloquial# ကြိယာကိုအတည်ပြုသောအနက်ဖြင့် ထောက်ပံ့သောစကားလုံး။ ပါ၏။ ပါ့။ ပေါ့။#: ဟုတ်တာပ၊ ဟုတ်တာပ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=

ပကတိ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ (my-adj) attributive adjective ပကတိ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n) entity# မူလ။ နဂို။ သဘာဝ။#: ပကတိမီးထက်အလွန်ပူသော။ သံဝတ်။ ၄၆။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi / original;natural;normal.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ပကတိကံ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. kan/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Pali-ကမ္မ - ကံ common noun ကံ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Pali-ကမ္မ - ကံ(n) formal and literary# ကံပုဒ်နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရာတွင်မူလဖြစ်သောကံပုဒ်။#: မေ

ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိပမာဏ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. pa̱ ma na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+ပမာဏ compound noun ပမာဏ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Pali-ပမာဏ - ပမာဏ(n) ပင်ကိုအတိုင်းအရှည်၊ အရွယ်အစား။#: ထိုကြယ်၏ပကတိပမာဏကိုတွက်ပ

ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိမျက်စိ

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. mjé si./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Myan-မျက်စိ common noun မျက်စိ Pali-ပကတိ - ပကတိ(n)+Myan-မျက်စိ(n) ပင်ကိုမျက်စိ။ ပသာဒစက္ခု။ မံသစက္ခု။#: ပကတိမျက်စိဖြင့်မမြင

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi myetsi / naked eye.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကတိအပူချိန်

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ di. a̱pu gjein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတိ+Myan-အပူချိန် common noun အပူချိန် Pali-ပကတိ(n)+Myan-အပူ(n)+အချိန် - ချိန်(n) ဒြပ်ဝတ္ထုတို့၏ပင်ကိုသဘောအရအနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိ

အင်္ဂလိပ်/English/ bagadi apue gyein / normal temperature.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကတူး

(အသံထွက်) (/ba̱ ga̱ du:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကတူပနိဿယ/ပကတိ abstract noun ပကတူး Pali-ပကတူပနိဿယ/ပကတိ - ပကတူး(n) အစအဦး။ ရှေးဦးကာလ။#: ကမ္ဘာပေါ်ဦးပကတူးကစ၍ရေးသားမှတ်ထားအပ်သော။ မိုးမိတ်

ပုဒ်(နာမ်)

ပကာပျဉ်

(အသံထွက်) (/ba̱ ga bjin/)(ရင်းမြစ်) common noun ပျဉ် ပကာ(n)+ပျဉ်(n) သစ်တုံးမှခွဲထုတ်ထားသောပကာသားအချပ်အပျဉ်။#: ပကာပျဉ်များကိုတိုင်အဖြစ်အသုံးပြုကြလေသည်။ ဂျင်နီ။ ၅၃၀။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/English/ bagar byin / plank of sapwood.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကာသန

(အသံထွက်) (/pa̱ka̱tha̱na./)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကာသန abstract noun ပကာသန Pali-ပကာသန - ပကာသန(n) ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဂုဏ်ဖော်ပြသမှု။#: မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စ၌ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ပကာသနအလုပ်မျာ

အင်္ဂလိပ်/English/ pakar thana / ostentation.
ပုဒ်(နာမ်)

ပကာသား

(အသံထွက်) (/ba̱ ga dha:/)(ရင်းမြစ်) common noun (အ)သား ပကာ(n)+သား(n) သစ်အကာသား။#: အချို့နေရာများတွင်ပကာသားပါ၍အအက်အကွဲများနှင့်ဆောက်လုပ်ထားခြင်း။ မီးရထား။ ၁၇။(=အရေအတွက်=

ပုဒ်(နာမ်)

ပကိဏ်း

(အသံထွက်) (/pa̱kein:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကိဏ္ဏ common noun ပကိဏ်း Pali-ပကိဏ္ဏ - ပကိဏ်း(n) ရောပြွမ်းြခင်း။ ပြိုးပြွမ်းခြင်း။#: ရှည်တိုနည်းများပကိဏ်းတည်း။ ကုသ ၂။(=အရေအတွက်=)

ပုဒ်(နာမ်)

ပကောဋိ

(အသံထွက်) (/pa̱ko: di/)(ရင်းမြစ်) Pali-ပကောဋိ common noun ပကောဋိ Pali-ပကောဋိ - ပကောဋိ(n) ကုဋေတစ်သိန်းကို ၁၀၀ဖြင့်မြှောက်၍ရသောအရေအတွက်။ ကုဋေပေါင်းတစ်ကုဋေ။#: ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်အရဂဏန်

ပုဒ်(နာမ်)

ပက္ကလာ

(အသံထွက်) (/pe` ka̱ la/)(ရင်းမြစ်) common noun ပက္ကလာ ပက္ကလာ(n) လယ်သူမများဆောင်းလေ့ရှိသော ဦးခေါင်းမှတင်ပါးအထိ မိုးလုံသော ခေါင်းဆောင်းတစ်မျိုး။#: ကောက်စိုက်သမများအတွက် ပက္ကလာ

ပုဒ်(နာမ်)

ပက်

(အသံထွက်) (/pe`/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) sentence final particle ပက် ပက်(part) poetic# (ကဗျာ)ပင်။ ပဲ။#: ထို့အတူနှယ်ပက်၊ ကျွန်ယှဉ်ဘက်လည်း... လက်မလျှော့လျှင်၊ သစ္စာ ၁၄၄။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံက

အင်္ဂလိပ်/English/ pet the / splash; throw.

ပက်ကျိ

(အသံထွက်) (/pe` kji./)(ရင်းမြစ်) common noun ပက်ကျိ ပက်ကျိ(n) နှေးကွေးစွာရွှေ့သွားသော ချွဲကျိသည့်အကောင်မျိုး။#: မိုးတွင်း၌ပက်ကျိများကို တွေ့ရတတ်သည်။(=အရေအတွက်=) ကောင်

အင်္ဂလိပ်/English/ pet kyi / snail;slug.
ပုဒ်(နာမ်)

ပက်ခနဲ

(အသံထွက်) (/pe` kha̱ne;/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ပက် ပက်(v)+ခနဲ(part) ရုတ်တရက်လက်ငင်း။ မတွန့်တိုဘဲ။#: ဟိုတယ်တစ်ခါတက်ရင် ၅၀ကျပ်မျိုး၊ ၁၀၀ကျပ်မျိုး ပက်ခနဲ သုံးပစ်နို

အင်္ဂလိပ်/English/ pet kha ne` / Sharply.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ပက်ခွန့်

(အသံထွက်) (/pe` khun./)(ရင်းမြစ်) common noun ပက် ပက်(v)+ခွက် - ခွန့်(n) လှေတွင်းသို့စိမ့်ဝင်လာသောရေကို ပက်ထုတ်ရသောခွက်။#: စင်စင်သန့်သန့်၊ ရေအဝှန့်၊ ပက်ခွန့်ခပ်ကာပက်။ ကဝိသတ် ၇

ပုဒ်(နာမ်)

ပက်စက်

(အသံထွက်) (/pe` se`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ပက် ပက်(v)+စက်(part) မထောက်မထားပြုသည်။#: အကြံပက်စက်လိုက်တာ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ရက်စက်;(v)(=ဆ

အင်္ဂလိပ်/English/ pet set the / be slovenly; be ruthless.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ပက်ပင်း

(အသံထွက်) (/pe` pin׃/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ပက်ပင်း ပက်ပင်း(adv) မျက်မြင်တပ်အပ်။ တန်းတန်းမတ်မတ် ရင်ဆိုင်လျက်။#: ပြေးထွက်လာကြသော လူသတ်သမားများနှင့် ပက်ပင်းတိုး

အင်္ဂလိပ်/English/ pet pinn / Face to face.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ပက်ပါ

(အသံထွက်) (/pe` pa/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) compound verb ပက်ပါ ပက်ပါ(adv) archaic# ရင်ဆိုင်။ ပက်ပင်း။#: သနားစရာ၊ ဆင်းကလျာကို၊ ပက်ပါထင်ထင်၊ ရင်ဆိုင်မြင်က။ ကုသ ၅။(=အရေအတွက်=) (=ကြေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 22 guests and no members online

page views so far.