"မ"    to    "မကောမက"

မ, မ, မ...ဘူး, မ...ဘဲ, မ...မီ, မ...သေး, မက, မကင်းတရား, မကင်းရာမကင်းကြောင်း, မကန်း, မကန်းကွက်, မကရ, မကာရလောပ, မကိုဋ်, မကောင်းဆိုးဝါး, မကောင်းတတ်၍, မကောင်းတရောင်း, မကောင်းမကန်း, မကောင်းမှု, မကောမက, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/ma./)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) မ မ(part) ကြိယာ၏အနက်ကိုငြင်းပယ်တားမြစ်လိုရာတွင်သုံးသောစကားလုံး။#: ဒါနမမေ့၊စောင့်လေသီတင်း။ ကိုး ၅။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) (

အင်္ဂလိပ်/English/ ma / odd unmber.

အင်္ဂလိပ်/English/ ma the / lijt; support; help; guide.

မ...ဘူး

(အသံထွက်) (/ma̱ ... bu:/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) partical of negation မ...ဘူး မ(part)+ဘူး(part) ငြင်းပယ်လိုသောအနက်ဖြင့်ကြိယာကိုထောက်ကူသောစကားလုံး။#: ကြာကြာမနေတော့ဘူး။(=အရေအတွက်=) (=ကြော

မ...ဘဲ

(အသံထွက်) (/ma̱ ...be:/)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) adversative မ...ဘဲ မ(part)+ဘဲ(conj) ဆန့်ကျင်ခြင်းအနက်ဖြင့်ဝါကျအချင်းချင်းဆက်ပေးသောစကားလုံး။#: မခေါ်ဘဲလာသည်။မနှင်ဘဲပြန်သည်။(=အရေအတွက်

မ...မီ

(အသံထွက်) (/ma̱ ...mi/)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) indicating time မ မ(part)+မီ(part) အချိန်မတိုင်သေးခင်အနက်ဖြင့်ဝါကျဆက်စကားလုံး။#: လေးနာရီမထိုးမီလာပါ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံ

မ...သေး

(အသံထွက်) (/ma̱...thei: (dhei:)/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) particle of negation မ...သေး မ...သေး(part) ကြိယာ၏အသီးသီး၏အနက်သဘောကိုငြင်းပယ်ရာ၌ ထူးခြားအောင်ထောက်ပံ့သောစကားလုံး။#: မရောက်သေး။ မအိပ်သေး။ ME

မက

(အသံထွက်) (/ma̱ ka./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb က မ(part)+က(v) ပိုလွန်သည်။#: လူထက်လည်းမက၊နတ်ကိုလည်းမမျှအလွန်လှမြတ်သောအဆင်းရှိသည်။ဏိကုဏ်။၃၅၈။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသ

အင်္ဂလိပ်/English/ ma ka / more than.
ပုဒ်(ကြိယာ)

မကင်းတရား

(အသံထွက်) (/ma̱ kin: ta̱ja:/)(ရင်းမြစ်) compound noun တရား မ(part)+ကင်း(v)+တရား(n) အကျိုးအကြောင်းမကွဲမကွာဆက်စပ်နေမြဲသဘော။#: ညောင်ပင်ကြီးမှာ မျိုးစေ့အာနုဘော်ကဲ့သို့မကင်းတရားမ

ပုဒ်(နာမ်)

မကင်းရာမကင်းကြောင်း

(အသံထွက်) (/ma̱ kin: ja ma̱ kin: gjaun:/)(ရင်းမြစ်) compound noun မကင်း မ(part)+ကင်း(v)+အရာ - ရာ(n)+မ(part)+ကင်း(v)+အကြောင်း - ကြောင်း(n) ထောက်ထားငဲ့ညှာရလောက်အောင်ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသ

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kinn yar ma kinn gyaunn / mutual interest.
ပုဒ်(နာမ်)

မကန်း

(အသံထွက်) (/ma̱gan:/)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ proper noun မကန်း Sans-မကရ - မကန်းn) formal and literary# ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဇာတ်တော်များတွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည့်ကိုယ်အကြေးခွံ၊ နှာမောင်း၊ ြေခလေးဖက်၊ အမြီးစ

ပုဒ်(နာမ်)

မကန်းကွက်

(အသံထွက်) (/ma̱gan: gwé/)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ+Myan-ကွက် compound noun (အ)ကွက် Sans-မကရ - မကန်း(n)+Myan-အကွက် - ကွက်(n) မကန်းကောင်၏ကိုယ်ရှိအကြေးကွက်ကဲ့သို့သောပုံစံ။ တစ်ဖက်ဝိုင်း၍ တစ

ပုဒ်(နာမ်)

မကရ

(အသံထွက်) (/ma̱ka̱ra./)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ proper noun မကရ Sans-မကရ - မကရ(n) formal and literary# ဆယ့်နှစ်လရာသီတွင်မကန်းရုပ်ဖြင့်မှတ်အပ်သောဒသမရာသီ။#: မကရရာသီ၏ အမှတ်တံဆိပ်မှာ မကန်းရုပ်ြဖ

ပုဒ်(နာမ်)

မကာရလောပ

(အသံထွက်) (/ma̱ka ra. lo: pa./)(ရင်းမြစ်) Pali-မကာရ+လောပ common noun လောပ Pali-မကာရ+လောပ - မကာရလောပ(n) formal and literary# မသိ၊မတတ်၊နားမလည်ဟူ၍မရှိသောအလုံးစုံတတ်သိနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သောပုဂ

ပုဒ်(နာမ်)

မကိုဋ်

(အသံထွက်) (/ma̱gaí/)(ရင်းမြစ်) Pali-မကုဋ commoun noun မကုဋ် Pali-မကုဋ - မကုိဋ်(n) formal and literary# ဘုရင်စသောမြင့်မြတ်သူတို့ဆောင်းသည့်ဦးခေါင်းတန်ဆာ။#: ရင်လွမ်းရွှေချူ၊ သရဘူမကိုဋ်၊ ဦး

ပုဒ်(နာမ်)

မကောင်းဆိုးဝါး

(အသံထွက်) (/ma̱ kaun: hsou: wa:/)(ရင်းမြစ်) common noun မကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+ဆိုးဝါး(adj) သရဲတစ္ဆေစသည်။#: မကောင်းဆိုးဝါး တို့ခြောက်လှန့်ခြင်းများ၊မြွေ။၄၀။(=အရေအတွက်

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn soe war / evilspirits.
ပုဒ်(နာမ်)

မကောင်းတတ်၍

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: dá jwei./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition မကောင်းတတ် မ(part)+ကောင်း(v)+တတ်(part)+၍(conj) colloquial# စေတနာမပါသော်လည်း မလွှဲသာမရှောင်သာသောအားဖြင့်။#: မကောင်း

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn tat ywayt / unavoidably.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းတရောင်း

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: da̱ jaun:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition မကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+တ‌ေရာင်း(part) မကောင်းသည့်အဖြစ်အနေအားဖြင့်။ မကောင်းဘဲလျက်။#: မကောင်းသည်ထက်မကေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းမကန်း

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: ma̱kan:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+မ(part)+ကောင်းကန်း - ကန်း(v) အကောင်းမဟုတ်ဘဲလျက်။ ဆိုးသွမ်းစွာ။#: မကောင်းမကန်း၊မဟုတ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းမှု

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: hmu./)(ရင်းမြစ်) common noun မကောင်းမှု မ(part)+‌ေကာင်း(v)+အမှု - မှု(n) မကောင်းကျိုးဖြစ်စေသောအပြုအမူ။အကုသိုလ်။#: မကောင်းမှုဟူသည်ပြုရန်လွယ်ကုန်၏။အသောမင်း။

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn hnu / evil deed.
ပုဒ်(နာမ်)

မကောမက

(အသံထွက်) (/ma̱ko: ma̱ka./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb incorporating verbs မက မ(part)+‌ေကာ(v) နှစ်ဖက်အနက်မည်သည့်ဘက်သို့မျှပီပီမသက်ရောက်ဘဲ၊ခုလတ်အားဖြင့်။#: စကောစက၊မကောမကနှင့်မချေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 28 guests and no members online

page views so far.