ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"မ"    to    "မကောမက"

မ, မ, မ...ဘူး, မ...ဘဲ, မ...မီ, မ...သေး, မက, မကင်းတရား, မကင်းရာမကင်းကြောင်း, မကန်း, မကန်းကွက်, မကရ, မကာရလောပ, မကိုဋ်, မကောင်းဆိုးဝါး, မကောင်းတတ်၍, မကောင်းတရောင်း, မကောင်းမကန်း, မကောင်းမှု, မကောမက, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/ma./)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) မ မ(part) ကြိယာ၏အနက်ကိုငြင်းပယ်တားမြစ်လိုရာတွင်သုံးသောစကားလုံး။#: ဒါနမမေ့၊စောင့်လေသီတင်း။ ကိုး ၅။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) (

အင်္ဂလိပ်/English/ ma / odd unmber.

အင်္ဂလိပ်/English/ ma the / lijt; support; help; guide.

မ...ဘူး

(အသံထွက်) (/ma̱ ... bu:/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) partical of negation မ...ဘူး မ(part)+ဘူး(part) ငြင်းပယ်လိုသောအနက်ဖြင့်ကြိယာကိုထောက်ကူသောစကားလုံး။#: ကြာကြာမနေတော့ဘူး။(=အရေအတွက်=) (=ကြော

မ...ဘဲ

(အသံထွက်) (/ma̱ ...be:/)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) adversative မ...ဘဲ မ(part)+ဘဲ(conj) ဆန့်ကျင်ခြင်းအနက်ဖြင့်ဝါကျအချင်းချင်းဆက်ပေးသောစကားလုံး။#: မခေါ်ဘဲလာသည်။မနှင်ဘဲပြန်သည်။(=အရေအတွက်

မ...မီ

(အသံထွက်) (/ma̱ ...mi/)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) indicating time မ မ(part)+မီ(part) အချိန်မတိုင်သေးခင်အနက်ဖြင့်ဝါကျဆက်စကားလုံး။#: လေးနာရီမထိုးမီလာပါ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံ

မ...သေး

(အသံထွက်) (/ma̱...thei: (dhei:)/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) particle of negation မ...သေး မ...သေး(part) ကြိယာ၏အသီးသီး၏အနက်သဘောကိုငြင်းပယ်ရာ၌ ထူးခြားအောင်ထောက်ပံ့သောစကားလုံး။#: မရောက်သေး။ မအိပ်သေး။ ME

မက

(အသံထွက်) (/ma̱ ka./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb က မ(part)+က(v) ပိုလွန်သည်။#: လူထက်လည်းမက၊နတ်ကိုလည်းမမျှအလွန်လှမြတ်သောအဆင်းရှိသည်။ဏိကုဏ်။၃၅၈။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသ

အင်္ဂလိပ်/English/ ma ka / more than.
ပုဒ်(ကြိယာ)

မကင်းတရား

(အသံထွက်) (/ma̱ kin: ta̱ja:/)(ရင်းမြစ်) compound noun တရား မ(part)+ကင်း(v)+တရား(n) အကျိုးအကြောင်းမကွဲမကွာဆက်စပ်နေမြဲသဘော။#: ညောင်ပင်ကြီးမှာ မျိုးစေ့အာနုဘော်ကဲ့သို့မကင်းတရားမ

ပုဒ်(နာမ်)

မကင်းရာမကင်းကြောင်း

(အသံထွက်) (/ma̱ kin: ja ma̱ kin: gjaun:/)(ရင်းမြစ်) compound noun မကင်း မ(part)+ကင်း(v)+အရာ - ရာ(n)+မ(part)+ကင်း(v)+အကြောင်း - ကြောင်း(n) ထောက်ထားငဲ့ညှာရလောက်အောင်ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသ

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kinn yar ma kinn gyaunn / mutual interest.
ပုဒ်(နာမ်)

မကန်း

(အသံထွက်) (/ma̱gan:/)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ proper noun မကန်း Sans-မကရ - မကန်းn) formal and literary# ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဇာတ်တော်များတွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည့်ကိုယ်အကြေးခွံ၊ နှာမောင်း၊ ြေခလေးဖက်၊ အမြီးစ

ပုဒ်(နာမ်)

မကန်းကွက်

(အသံထွက်) (/ma̱gan: gwé/)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ+Myan-ကွက် compound noun (အ)ကွက် Sans-မကရ - မကန်း(n)+Myan-အကွက် - ကွက်(n) မကန်းကောင်၏ကိုယ်ရှိအကြေးကွက်ကဲ့သို့သောပုံစံ။ တစ်ဖက်ဝိုင်း၍ တစ

ပုဒ်(နာမ်)

မကရ

(အသံထွက်) (/ma̱ka̱ra./)(ရင်းမြစ်) Sans-မကရ proper noun မကရ Sans-မကရ - မကရ(n) formal and literary# ဆယ့်နှစ်လရာသီတွင်မကန်းရုပ်ဖြင့်မှတ်အပ်သောဒသမရာသီ။#: မကရရာသီ၏ အမှတ်တံဆိပ်မှာ မကန်းရုပ်ြဖ

ပုဒ်(နာမ်)

မကာရလောပ

(အသံထွက်) (/ma̱ka ra. lo: pa./)(ရင်းမြစ်) Pali-မကာရ+လောပ common noun လောပ Pali-မကာရ+လောပ - မကာရလောပ(n) formal and literary# မသိ၊မတတ်၊နားမလည်ဟူ၍မရှိသောအလုံးစုံတတ်သိနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သောပုဂ

ပုဒ်(နာမ်)

မကိုဋ်

(အသံထွက်) (/ma̱gaí/)(ရင်းမြစ်) Pali-မကုဋ commoun noun မကုဋ် Pali-မကုဋ - မကုိဋ်(n) formal and literary# ဘုရင်စသောမြင့်မြတ်သူတို့ဆောင်းသည့်ဦးခေါင်းတန်ဆာ။#: ရင်လွမ်းရွှေချူ၊ သရဘူမကိုဋ်၊ ဦး

ပုဒ်(နာမ်)

မကောင်းဆိုးဝါး

(အသံထွက်) (/ma̱ kaun: hsou: wa:/)(ရင်းမြစ်) common noun မကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+ဆိုးဝါး(adj) သရဲတစ္ဆေစသည်။#: မကောင်းဆိုးဝါး တို့ခြောက်လှန့်ခြင်းများ၊မြွေ။၄၀။(=အရေအတွက်

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn soe war / evilspirits.
ပုဒ်(နာမ်)

မကောင်းတတ်၍

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: dá jwei./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition မကောင်းတတ် မ(part)+ကောင်း(v)+တတ်(part)+၍(conj) colloquial# စေတနာမပါသော်လည်း မလွှဲသာမရှောင်သာသောအားဖြင့်။#: မကောင်း

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn tat ywayt / unavoidably.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းတရောင်း

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: da̱ jaun:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition မကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+တ‌ေရာင်း(part) မကောင်းသည့်အဖြစ်အနေအားဖြင့်။ မကောင်းဘဲလျက်။#: မကောင်းသည်ထက်မကေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းမကန်း

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: ma̱kan:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ကောင်း မ(part)+‌ေကာင်း(v)+မ(part)+ကောင်းကန်း - ကန်း(v) အကောင်းမဟုတ်ဘဲလျက်။ ဆိုးသွမ်းစွာ။#: မကောင်းမကန်း၊မဟုတ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

မကောင်းမှု

(အသံထွက်) (/ma̱kaun: hmu./)(ရင်းမြစ်) common noun မကောင်းမှု မ(part)+‌ေကာင်း(v)+အမှု - မှု(n) မကောင်းကျိုးဖြစ်စေသောအပြုအမူ။အကုသိုလ်။#: မကောင်းမှုဟူသည်ပြုရန်လွယ်ကုန်၏။အသောမင်း။

အင်္ဂလိပ်/English/ ma kaunn hnu / evil deed.
ပုဒ်(နာမ်)

မကောမက

(အသံထွက်) (/ma̱ko: ma̱ka./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb incorporating verbs မက မ(part)+‌ေကာ(v) နှစ်ဖက်အနက်မည်သည့်ဘက်သို့မျှပီပီမသက်ရောက်ဘဲ၊ခုလတ်အားဖြင့်။#: စကောစက၊မကောမကနှင့်မချေ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 20 guests and no members online

page views so far.