ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ယ"    to    "ယခေါင်"

ယ, ယက်, ယက်ကန်ယက်ကန်, ယက်ကြောင်း, ယက်ပန်း, ယက်ပန်းစား, ယက်ပြား, ယက်မန်းရည်, ယက်သဲ့, ယကွင်း, ယကွင်းထောင်, ယကွင်‌းထောင်‌း, ယခင့်ယခင်, ယခင်, ယခင်‌့ယခင်‌, ယခု, ယခုတွင်, ယခုန, ယခုနေ့, ယခေါင်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/ja./)(ရင်းမြစ်) proper noun ယ Pali-ပေယျာလ - ယ(n) ဝေယျာလကိုအတိုရေးသောအမှတ်အသားတစ်မျိုး။#: ပ(သို့မဟုတ်)ယ(သို့မဟုတ်)လဟူသည့်အက္ခရာတစ်လုံးလုံးကိုသင်္ကေတ ထားပါက စာမြှုပ်

အင်္ဂလိပ်/English1 twenty-sixth letter of the Myanmar alphabet.2 symbol form ellipsis.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်

(အသံထွက်) (/jé/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ယက် ယက်(v) လက်၊ ခြေစသည်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာကို တူးဆွခြစ်ထုတ်သည်၊ ကော်ထုတ်သည်၊ တွန်းဖယ်သည်။#: အမှိုက်တို့ကို ယက်ပြီးလျှင်။ သံဝတ်။ ၁၆၁။

အင်္ဂလိပ်/English1 rake in sth with one’s hands. / 2(in rowing)stroke(with an oar); paddle. / stroke(with an arm).
ပုဒ်(ကြိယာ)

ယက်ကန်ယက်ကန်

(အသံထွက်) (/jé kan jé kan/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ယက်ကန် ယက်(v)+ကန်(v)+ယက်(v)+ကန်(v) figurative# ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် အခက်အခဲဖြစ်လျက်။#: ဒီအတန်းမအောင်ရင် လိပ်ပက်လက်လန်ထ

အင်္ဂလိပ်/English1 in a widdling gait.(adj) / (n)1(a)chariot; coach; carriage; / 2 protestingly. / [fig] in straitened circumstances.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယက်ကြောင်း

(အသံထွက်) (/jé kjaun:/)(ရင်းမြစ်) common noun ကြောင်း ယက်(v)+လမ်းကြောင်း(n) - ကြောင်း(v) ခုတ်မောင်းသွားသောလှေ၊ သင်္ဘောနောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ရေလမ်းကြောင်း။#: လှေ၊ သင်္ဘောတို့တွ

အင်္ဂလိပ်/English(of a vessel); backwash.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်ပန်း

(အသံထွက်) (/jé pan:/)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်ပန်း ယက်(v)+ပန်း(n) လှေ၊ သင်္ဘောစသည်သွားလာရာ၌ ဦးပိုင်းဝဲယာရေပြင်တွင်ရေထုကွဲဖြာ၍ဝေကျသောရေမှုန်ရေမွှား။#: သင်္ဘော၏ နောက်ပိုင်းတွ

အင်္ဂလိပ်/Englishbow wave.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်ပန်းစား

(အသံထွက်) (/jé pan: sa:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb ယက်ပန်း ယက်(v)+ပန်း(n)+စား(v) လှေ၊ သင်္ဘောအဟုန်ပြင်းစွာသွားသဖြင့် ရေပန်းဖြာထွက်သည်။#: ကျွန်တော်တို့သည်…. မော်တော်လှေငယ်ယက်ပ

အင်္ဂလိပ်/English(ship or boat)cut through the water with speed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ယက်ပြား

(အသံထွက်) (/jé pja;/)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်ပြား ယက်(v)+ပြား(adj) အဝတ်အထည်တွင် အဆင်တန်ဆာလုပ်ရသော ရွှေချည်ငွေချည်ပြား။#: မင်းညီမင်းသားစသည်တို့၏ အဝတ်အထည်များတွင် ရွှေကိုယက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbrocaded ornamentation applied to garments.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်မန်းရည်

(အသံထွက်) (/jé man: jei/)(ရင်းမြစ်) common noun ရည် ယက်မန်း(n)+အရည်(n) - ရည်(n) အရည်ကျဲဆန်ပြုတ်။#: လူမမာကို ယက်မန်းရည်ကျဲလေးတိုက်ပေး။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲမျာ

အင်္ဂလိပ်/Englishrice gruel.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်သဲ့

(အသံထွက်) (/jé the./)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်သဲ့ ယက်(v)+သဲ့(v) ငါးဖမ်းကိရိယာတစ်မျိုး။#: ယက်သဲ့ထောင်၍ ငါးဖမ်းသည်။(=အရေအတွက်=) ခု(=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) (=ဆန

အင်္ဂလိပ်/Englishscoop net.
ပုဒ်(နာမ်)

ယကွင်း

(အသံထွက်) (/ja̱gwin:/)(ရင်းမြစ်) common noun ယကွင်း ယကွင်း(n) ပိုက်၏ထောင့်စွန်းကိုကိုင်းတံ၂ချောင်းဖြင့်ကန့်လန့်တပ်ထားသော ရေတိမ်ပိုင်းသုံး ငါးဖမ်းကိရိယာ။#: ငါးထောင်သော ပိုက်မ

အင်္ဂလိပ်/Englishsquare-rigged fishing net suspended from a b boo mounted on a boat.
ပုဒ်(နာမ်)

ယကွင်းထောင်

(အသံထွက်) (/ja̱gwin: htaun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ထောင် ယကွင်း(n)+ထောင်(v) ရေစီးတွင်ပါလာသော ငါးကလေးများကို ကျော့ဖမ်းရန် ယကွင်းကိုရေတွင် နှစ်ချထားသည်။#: ငါးဆင်းမိုးတော့လ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ယကွင်‌းထောင်‌း

အင်္ဂလိပ်/Englishto catch fish.

ယခင့်ယခင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khin. ja̱ khin/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) compound adjective ယခင် ယခင်(adj)+ယခင်(adj) ရှည်လားစွာလွန်ပြီးသောကာလနှင့် ဆိုင်သော။ ယင်းကာလ၌ဖြစ်ရှိခဲ့သော။#: ယခင့်ယခင်ကပမွှားဆ

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khin/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) demonstrative adjective ယခင် ယခင်(adj) လွန်ခဲ့သော ကာလ၌ ဖြစ်သော။ လွန်ခဲ့သောကာလနှင့် ဆိုင်သော။#: ယခင်နည်းပင် ငါ့ညီခေါ်ပြန်သည်ဟု။ သာလင်။ ၁၃

အင်္ဂလိပ်/Englishpast; former; previous.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခင်‌့ယခင်‌

အင်္ဂလိပ်/Englishat sometime in the past.(adj)of the past.

ယခု

(အသံထွက်) (/ja̱ khu./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(adv) ‌ပြောဆိုဖော်ပြဆဲကာလ၌။ လက်ငင်းကာလ၌။#: ဖန်ဆန်းနတ်သ၊ ယခုရသည်။ မင်းရှင် ၁၉။ ယခုတည်သော ဘဒ္ဒကမ္ဘာသည်။ နု။ မာတိကာ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe present / present.(adv)now; at present.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုတွင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khu. din/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(n)+တွင်(part) ပြောဆိုဖော်ပြသောကာလမတိုင်မီအခိုက်အတန့်တွင်။ မကြာသေးမီအခိုက်တွင်။#: ဝေဇယန်နန်းရှင်၊ ယခုတွင်က၊

အင်္ဂလိပ်/Englishjust now.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုန

(အသံထွက်) (/gu.na./ja̱khu. na/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(n)+န(part) ပြောဆိုဖော်ပြသောကာလမတိုင်မီအခိုက်အတန့်တွင်။ မကြာသေးမီအခိုက်တွင်။#: ယခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုနေ့

(အသံထွက်) (/ja̱ khu nei./)(ရင်းမြစ်) (my-adj) demonstrative adjective ယနေ့ ယခု(n)+နေ့(n) မျက်မှောက် ကြုံဆဲရက်၊ ကာလ၌။#: မိဘများလာခေါ်၍ ယခုနေ့နံနက်ကပင် ဤအိမ်မှ ပြန်သွားပါပြီ။(=အ

အင်္ဂလိပ်/English/ (n)S e as / adv)today.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခေါင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khaun/)(ရင်းမြစ်) common noun ယခေါင် ယခေါင်(n) archaic# ရှေးရှေးကာလ။#: ယခေါင်ကမ္ဘာ၊ ကြာမြင့်စွာလည်း။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ယခင်(n)(=ဆန့်

အင်္ဂလိပ်/English[arch] remote past.
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use Ooredoo ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 22 guests and no members online

page views so far.