"ယ"    to    "ယခေါင်"

ယ, ယက်, ယက်ကန်ယက်ကန်, ယက်ကြောင်း, ယက်ပန်း, ယက်ပန်းစား, ယက်ပြား, ယက်မန်းရည်, ယက်သဲ့, ယကွင်း, ယကွင်းထောင်, ယကွင်‌းထောင်‌း, ယခင့်ယခင်, ယခင်, ယခင်‌့ယခင်‌, ယခု, ယခုတွင်, ယခုန, ယခုနေ့, ယခေါင်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

(အသံထွက်) (/ja./)(ရင်းမြစ်) proper noun ယ Pali-ပေယျာလ - ယ(n) ဝေယျာလကိုအတိုရေးသောအမှတ်အသားတစ်မျိုး။#: ပ(သို့မဟုတ်)ယ(သို့မဟုတ်)လဟူသည့်အက္ခရာတစ်လုံးလုံးကိုသင်္ကေတ ထားပါက စာမြှုပ်

အင်္ဂလိပ်/English1 twenty-sixth letter of the Myanmar alphabet.2 symbol form ellipsis.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်

(အသံထွက်) (/jé/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ယက် ယက်(v) လက်၊ ခြေစသည်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာကို တူးဆွခြစ်ထုတ်သည်၊ ကော်ထုတ်သည်၊ တွန်းဖယ်သည်။#: အမှိုက်တို့ကို ယက်ပြီးလျှင်။ သံဝတ်။ ၁၆၁။

အင်္ဂလိပ်/English1 rake in sth with one’s hands. / 2(in rowing)stroke(with an oar); paddle. / stroke(with an arm).
ပုဒ်(ကြိယာ)

ယက်ကန်ယက်ကန်

(အသံထွက်) (/jé kan jé kan/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ယက်ကန် ယက်(v)+ကန်(v)+ယက်(v)+ကန်(v) figurative# ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် အခက်အခဲဖြစ်လျက်။#: ဒီအတန်းမအောင်ရင် လိပ်ပက်လက်လန်ထ

အင်္ဂလိပ်/English1 in a widdling gait.(adj) / (n)1(a)chariot; coach; carriage; / 2 protestingly. / [fig] in straitened circumstances.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယက်ကြောင်း

(အသံထွက်) (/jé kjaun:/)(ရင်းမြစ်) common noun ကြောင်း ယက်(v)+လမ်းကြောင်း(n) - ကြောင်း(v) ခုတ်မောင်းသွားသောလှေ၊ သင်္ဘောနောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ရေလမ်းကြောင်း။#: လှေ၊ သင်္ဘောတို့တွ

အင်္ဂလိပ်/English(of a vessel); backwash.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်ပန်း

(အသံထွက်) (/jé pan:/)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်ပန်း ယက်(v)+ပန်း(n) လှေ၊ သင်္ဘောစသည်သွားလာရာ၌ ဦးပိုင်းဝဲယာရေပြင်တွင်ရေထုကွဲဖြာ၍ဝေကျသောရေမှုန်ရေမွှား။#: သင်္ဘော၏ နောက်ပိုင်းတွ

အင်္ဂလိပ်/Englishbow wave.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်ပန်းစား

(အသံထွက်) (/jé pan: sa:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb ယက်ပန်း ယက်(v)+ပန်း(n)+စား(v) လှေ၊ သင်္ဘောအဟုန်ပြင်းစွာသွားသဖြင့် ရေပန်းဖြာထွက်သည်။#: ကျွန်တော်တို့သည်…. မော်တော်လှေငယ်ယက်ပ

အင်္ဂလိပ်/English(ship or boat)cut through the water with speed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ယက်ပြား

(အသံထွက်) (/jé pja;/)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်ပြား ယက်(v)+ပြား(adj) အဝတ်အထည်တွင် အဆင်တန်ဆာလုပ်ရသော ရွှေချည်ငွေချည်ပြား။#: မင်းညီမင်းသားစသည်တို့၏ အဝတ်အထည်များတွင် ရွှေကိုယက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbrocaded ornamentation applied to garments.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်မန်းရည်

(အသံထွက်) (/jé man: jei/)(ရင်းမြစ်) common noun ရည် ယက်မန်း(n)+အရည်(n) - ရည်(n) အရည်ကျဲဆန်ပြုတ်။#: လူမမာကို ယက်မန်းရည်ကျဲလေးတိုက်ပေး။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲမျာ

အင်္ဂလိပ်/Englishrice gruel.
ပုဒ်(နာမ်)

ယက်သဲ့

(အသံထွက်) (/jé the./)(ရင်းမြစ်) common noun ယက်သဲ့ ယက်(v)+သဲ့(v) ငါးဖမ်းကိရိယာတစ်မျိုး။#: ယက်သဲ့ထောင်၍ ငါးဖမ်းသည်။(=အရေအတွက်=) ခု(=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) (=ဆန

အင်္ဂလိပ်/Englishscoop net.
ပုဒ်(နာမ်)

ယကွင်း

(အသံထွက်) (/ja̱gwin:/)(ရင်းမြစ်) common noun ယကွင်း ယကွင်း(n) ပိုက်၏ထောင့်စွန်းကိုကိုင်းတံ၂ချောင်းဖြင့်ကန့်လန့်တပ်ထားသော ရေတိမ်ပိုင်းသုံး ငါးဖမ်းကိရိယာ။#: ငါးထောင်သော ပိုက်မ

အင်္ဂလိပ်/Englishsquare-rigged fishing net suspended from a b boo mounted on a boat.
ပုဒ်(နာမ်)

ယကွင်းထောင်

(အသံထွက်) (/ja̱gwin: htaun/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ထောင် ယကွင်း(n)+ထောင်(v) ရေစီးတွင်ပါလာသော ငါးကလေးများကို ကျော့ဖမ်းရန် ယကွင်းကိုရေတွင် နှစ်ချထားသည်။#: ငါးဆင်းမိုးတော့လ

ပုဒ်(ကြိယာ)

ယကွင်‌းထောင်‌း

အင်္ဂလိပ်/Englishto catch fish.

ယခင့်ယခင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khin. ja̱ khin/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) compound adjective ယခင် ယခင်(adj)+ယခင်(adj) ရှည်လားစွာလွန်ပြီးသောကာလနှင့် ဆိုင်သော။ ယင်းကာလ၌ဖြစ်ရှိခဲ့သော။#: ယခင့်ယခင်ကပမွှားဆ

ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khin/)(ရင်းမြစ်) (my-adj) demonstrative adjective ယခင် ယခင်(adj) လွန်ခဲ့သော ကာလ၌ ဖြစ်သော။ လွန်ခဲ့သောကာလနှင့် ဆိုင်သော။#: ယခင်နည်းပင် ငါ့ညီခေါ်ပြန်သည်ဟု။ သာလင်။ ၁၃

အင်္ဂလိပ်/Englishpast; former; previous.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခင်‌့ယခင်‌

အင်္ဂလိပ်/Englishat sometime in the past.(adj)of the past.

ယခု

(အသံထွက်) (/ja̱ khu./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(adv) ‌ပြောဆိုဖော်ပြဆဲကာလ၌။ လက်ငင်းကာလ၌။#: ဖန်ဆန်းနတ်သ၊ ယခုရသည်။ မင်းရှင် ၁၉။ ယခုတည်သော ဘဒ္ဒကမ္ဘာသည်။ နု။ မာတိကာ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe present / present.(adv)now; at present.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုတွင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khu. din/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(n)+တွင်(part) ပြောဆိုဖော်ပြသောကာလမတိုင်မီအခိုက်အတန့်တွင်။ မကြာသေးမီအခိုက်တွင်။#: ဝေဇယန်နန်းရှင်၊ ယခုတွင်က၊

အင်္ဂလိပ်/Englishjust now.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုန

(အသံထွက်) (/gu.na./ja̱khu. na/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of time ယခု ယခု(n)+န(part) ပြောဆိုဖော်ပြသောကာလမတိုင်မီအခိုက်အတန့်တွင်။ မကြာသေးမီအခိုက်တွင်။#: ယခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အ

ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ယခုနေ့

(အသံထွက်) (/ja̱ khu nei./)(ရင်းမြစ်) (my-adj) demonstrative adjective ယနေ့ ယခု(n)+နေ့(n) မျက်မှောက် ကြုံဆဲရက်၊ ကာလ၌။#: မိဘများလာခေါ်၍ ယခုနေ့နံနက်ကပင် ဤအိမ်မှ ပြန်သွားပါပြီ။(=အ

အင်္ဂလိပ်/English/ (n)S e as / adv)today.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

ယခေါင်

(အသံထွက်) (/ja̱ khaun/)(ရင်းမြစ်) common noun ယခေါင် ယခေါင်(n) archaic# ရှေးရှေးကာလ။#: ယခေါင်ကမ္ဘာ၊ ကြာမြင့်စွာလည်း။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ယခင်(n)(=ဆန့်

အင်္ဂလိပ်/English[arch] remote past.
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 33 guests and no members online

page views so far.