ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"လ"    to    "လက်ကတော့ထိုး"

လ, လ, လကေ်ဝခံ, လကေ်ဝစာ, လကေ်ဝှ့, လကေ်ဝှ့ထိုး, လက္ခဏာ, လက္ခဏာကြည့်, လက္ခဏာတော်ကြီး, လက္ခဏာတော်ငယ်, လက္ခဏာပါးရှား, လက္ခဏာဖတ်, လက္ခဏာရေးသုံးပါး, လက်, လက်, လက်, လက်ကတိကြား, လက်ကတီး, လက်ကတော့တင်, လက်ကတော့ထိုး, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`လ`(အသံထွက်) (/la./)(ရင်းမြစ်) simple noun လ လ(n) တစ်နှစ်၏၁၂ပုံ၁ပုံဖြစ်သောကာလအပိုင်းအခြား။#: စင်စစ်အညီ၊တစ်နာရီကား၊လူ့ဆီရပ်မှာ၊ဆယ်လကြာ၏။ရာသီ ၇၄။(=အရေအတွက်=) လ(=

အင်္ဂလိပ်/English1 moon. / 2 month.
ပုဒ်(နာမ်)

အင်္ဂလိပ်/English1 twenty-eighth letter of the Myanmar alphabet. / 2 symbol for ellipsis.(part)1 particle used as an abbreviated form of particles. / 2 particle prefixed to verbs for emphasis or euphony.

လကေ်ဝခံ

အင်္ဂလိပ်/English[fig] 1 be dependent upon sb’s largesse. / 2 accept someone’s patronage.(n)person who receives handouts.

လကေ်ဝစာ

အင်္ဂလိပ်/Englishhandout.

လကေ်ဝှ့

အင်္ဂလိပ်/Englishboxing.

လကေ်ဝှ့ထိုး

အင်္ဂလိပ်/Englishbox.

လက္ခဏာ

`လက္ခဏာ`(အသံထွက်) (/lé kha̱na/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ common noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n) လူတစ်ဦး၏အဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြသည်ဟုယူဆသော လက်ဝါးပေါ်ရှိအရေးအကြောင်း။#: ဗြဟ္မဒတ်

အင်္ဂလိပ်/English1 sign; mark; token; indication; symptom; characteristics. / 2 lines and configurations on one’s palms.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာကြည့်

`လက္ခဏာကြည့်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na kji./)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ကြည့် (my-verb) compound verb ကြည့် Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ကြည့်(v) လူတစ်ဦး၏ လက်ဝါးပေါ်ရှိ အရေးအကြောင်းတို့ကိ

အင်္ဂလိပ်/English1 read the palm and interpret his character. / 2 have one’s palm read.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာတော်ကြီး

`လက္ခဏာတော်ကြီး`(အသံထွက်) (/lé kha̱na do gji:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-တော်+ကြီး compound noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-တော်(part)+ကြီး(adj) formal and literary# ဘုရားနှ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe thirty two distinctive features or signs on the persons of the Buddhas and Charkravartins.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာတော်ငယ်

`လက္ခဏာတော်ငယ်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na do nge/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-တော်+ငယ် compound noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-တော်(part)+ငယ်(adj) formal and literary# ဘုရား၏ကိုယ်

အင်္ဂလိပ်/Englishthe eighty detailed characteristic signs on the persons of Buddhas.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာပါးရှား

`လက္ခဏာပါးရှား`(အသံထွက်) (/lé kha̱na pa: sha:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ပါးရှား (my-verb) compound verb ရှား Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ပါး(adj)+ရှား(adj) ဆင်းရဲနွမ်းပါးနုံချာသည်။

အင်္ဂလိပ်/English[fig] poor.(v)be in straitened circumstances.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာဖတ်

`လက္ခဏာဖတ်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na hpá/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ဖတ် (my-verb) compound verb ဖတ် Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ဖတ်(v)# တစ်စုံတစ်ဦး၏ရှေ့ရေး၊ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည်။#:

အင်္ဂလိပ်/English1 read the palm and interpret his character. / 2 predict a person’s future.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာရေးသုံးပါး

`လက္ခဏာရေးသုံးပါး`(အသံထွက်) (/lé kha̱na jei: thoun: ba:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+ရေး+သုံး+ပါး collective noun သုံးပါး Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ရေး(part)+သုံး(n)+ပါး(part) formal and l

အင်္ဂလိပ်/Englishthe three characteristics of existence ie; 1 anicca [impermanency]; / 2 dukkha [suffering]; / anatta [not self].
ပုဒ်(နာမ်)

လက်

အင်္ဂလိပ်/Englishflash; glitter; scintillate; coruscate.

လက်

`လက်`(အသံထွက်) (/lé/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb လက် လက်(v) ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်သည်။#: နဝရတ်အရောင်၊ ထွန်းပြောင်ထိန်လက်၊ ဇမ္ဗူချက်မြေ၊ ပလ္လင်ဗွေ၌။ ရှိ။ ၂၀။(=အရေအတွက်=)

အင်္ဂလိပ်/English1 numerical classifier for counting turns in the g e of dice. / 2 numerical classical for counting certain elongated things.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက်

အင်္ဂလိပ်/English1 midwife [not scientifically trained]. / 2 dealer in a g e of cards. / author; perpetrator.

လက်ကတိကြား

(Burmese) (အသံထွက်) `let ka tee kyar`

ပုဒ်(နာမ်)

လက်ကတီး

`လက်ကတီး`(အသံထွက်) (/lé ga̱di:/)(ရင်းမြစ်) compound noun လက် လက်(n)+က(part)+တွင်း - တီး ချိုင်းကြား။#: လက်ကတီးက၊ ချွေးစီးယိုတုံ။ မဃ ၄၄၃။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတ

အင်္ဂလိပ်/Englisharmpit.
ပုဒ်(နာမ်)

လက်ကတော့တင်

`လက်ကတော့တင်`(အသံထွက်) (/lé ga̱ do. tin/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb တင် လက်(n)+ကတော့(n)+တင်(v) ရဟန်းသံဃာများကိုယ်ရုံသင်္ကန်းကို လက်ယာပခုံးဖော်ပြီးလက်ဝဲပခုံးထက်တွင်တင်သည်။

အင်္ဂလိပ်/English[of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက်ကတော့ထိုး

`လက်ကတော့ထိုး`(အသံထွက်) (/lé ga̱ do. htou:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ထိုး လက်(n)+ကတော့(n)+ထိုး(v) ရဟန်းသံဃာများကိုယ်ရုံသင်္ကန်းကိုလက်ယာပခုံးဖော်ပြီး လက်ဝဲပခုံးထက်တွင်တင်

အင်္ဂလိပ်/English[of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.
ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 15 guests and no members online

page views so far.