"လ"    to    "လက်ကတော့ထိုး"

လ, လ, လကေ်ဝခံ, လကေ်ဝစာ, လကေ်ဝှ့, လကေ်ဝှ့ထိုး, လက္ခဏာ, လက္ခဏာကြည့်, လက္ခဏာတော်ကြီး, လက္ခဏာတော်ငယ်, လက္ခဏာပါးရှား, လက္ခဏာဖတ်, လက္ခဏာရေးသုံးပါး, လက်, လက်, လက်, လက်ကတိကြား, လက်ကတီး, လက်ကတော့တင်, လက်ကတော့ထိုး, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`လ`(အသံထွက်) (/la./)(ရင်းမြစ်) simple noun လ လ(n) တစ်နှစ်၏၁၂ပုံ၁ပုံဖြစ်သောကာလအပိုင်းအခြား။#: စင်စစ်အညီ၊တစ်နာရီကား၊လူ့ဆီရပ်မှာ၊ဆယ်လကြာ၏။ရာသီ ၇၄။(=အရေအတွက်=) လ(=

အင်္ဂလိပ်/English1 moon. / 2 month.
ပုဒ်(နာမ်)

အင်္ဂလိပ်/English1 twenty-eighth letter of the Myanmar alphabet. / 2 symbol for ellipsis.(part)1 particle used as an abbreviated form of particles. / 2 particle prefixed to verbs for emphasis or euphony.

လကေ်ဝခံ

အင်္ဂလိပ်/English[fig] 1 be dependent upon sb’s largesse. / 2 accept someone’s patronage.(n)person who receives handouts.

လကေ်ဝစာ

အင်္ဂလိပ်/Englishhandout.

လကေ်ဝှ့

အင်္ဂလိပ်/Englishboxing.

လကေ်ဝှ့ထိုး

အင်္ဂလိပ်/Englishbox.

လက္ခဏာ

`လက္ခဏာ`(အသံထွက်) (/lé kha̱na/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ common noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n) လူတစ်ဦး၏အဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြသည်ဟုယူဆသော လက်ဝါးပေါ်ရှိအရေးအကြောင်း။#: ဗြဟ္မဒတ်

အင်္ဂလိပ်/English1 sign; mark; token; indication; symptom; characteristics. / 2 lines and configurations on one’s palms.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာကြည့်

`လက္ခဏာကြည့်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na kji./)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ကြည့် (my-verb) compound verb ကြည့် Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ကြည့်(v) လူတစ်ဦး၏ လက်ဝါးပေါ်ရှိ အရေးအကြောင်းတို့ကိ

အင်္ဂလိပ်/English1 read the palm and interpret his character. / 2 have one’s palm read.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာတော်ကြီး

`လက္ခဏာတော်ကြီး`(အသံထွက်) (/lé kha̱na do gji:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-တော်+ကြီး compound noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-တော်(part)+ကြီး(adj) formal and literary# ဘုရားနှ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe thirty two distinctive features or signs on the persons of the Buddhas and Charkravartins.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာတော်ငယ်

`လက္ခဏာတော်ငယ်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na do nge/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-တော်+ငယ် compound noun လက္ခဏာ Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-တော်(part)+ငယ်(adj) formal and literary# ဘုရား၏ကိုယ်

အင်္ဂလိပ်/Englishthe eighty detailed characteristic signs on the persons of Buddhas.
ပုဒ်(နာမ်)

လက္ခဏာပါးရှား

`လက္ခဏာပါးရှား`(အသံထွက်) (/lé kha̱na pa: sha:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ပါးရှား (my-verb) compound verb ရှား Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ပါး(adj)+ရှား(adj) ဆင်းရဲနွမ်းပါးနုံချာသည်။

အင်္ဂလိပ်/English[fig] poor.(v)be in straitened circumstances.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာဖတ်

`လက္ခဏာဖတ်`(အသံထွက်) (/lé kha̱na hpá/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+Myan-ဖတ် (my-verb) compound verb ဖတ် Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ဖတ်(v)# တစ်စုံတစ်ဦး၏ရှေ့ရေး၊ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည်။#:

အင်္ဂလိပ်/English1 read the palm and interpret his character. / 2 predict a person’s future.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက္ခဏာရေးသုံးပါး

`လက္ခဏာရေးသုံးပါး`(အသံထွက်) (/lé kha̱na jei: thoun: ba:/)(ရင်းမြစ်) Pali-လက္ခဏ+ရေး+သုံး+ပါး collective noun သုံးပါး Pali-လက္ခဏ - လက္ခဏာ(n)+Myan-ရေး(part)+သုံး(n)+ပါး(part) formal and l

အင်္ဂလိပ်/Englishthe three characteristics of existence ie; 1 anicca [impermanency]; / 2 dukkha [suffering]; / anatta [not self].
ပုဒ်(နာမ်)

လက်

အင်္ဂလိပ်/Englishflash; glitter; scintillate; coruscate.

လက်

`လက်`(အသံထွက်) (/lé/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) stative verb လက် လက်(v) ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်သည်။#: နဝရတ်အရောင်၊ ထွန်းပြောင်ထိန်လက်၊ ဇမ္ဗူချက်မြေ၊ ပလ္လင်ဗွေ၌။ ရှိ။ ၂၀။(=အရေအတွက်=)

အင်္ဂလိပ်/English1 numerical classifier for counting turns in the g e of dice. / 2 numerical classical for counting certain elongated things.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက်

အင်္ဂလိပ်/English1 midwife [not scientifically trained]. / 2 dealer in a g e of cards. / author; perpetrator.

လက်ကတိကြား

(Burmese) (အသံထွက်) `let ka tee kyar`

ပုဒ်(နာမ်)

လက်ကတီး

`လက်ကတီး`(အသံထွက်) (/lé ga̱di:/)(ရင်းမြစ်) compound noun လက် လက်(n)+က(part)+တွင်း - တီး ချိုင်းကြား။#: လက်ကတီးက၊ ချွေးစီးယိုတုံ။ မဃ ၄၄၃။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတ

အင်္ဂလိပ်/Englisharmpit.
ပုဒ်(နာမ်)

လက်ကတော့တင်

`လက်ကတော့တင်`(အသံထွက်) (/lé ga̱ do. tin/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb တင် လက်(n)+ကတော့(n)+တင်(v) ရဟန်းသံဃာများကိုယ်ရုံသင်္ကန်းကို လက်ယာပခုံးဖော်ပြီးလက်ဝဲပခုံးထက်တွင်တင်သည်။

အင်္ဂလိပ်/English[of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.
ပုဒ်(ကြိယာ)

လက်ကတော့ထိုး

`လက်ကတော့ထိုး`(အသံထွက်) (/lé ga̱ do. htou:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ထိုး လက်(n)+ကတော့(n)+ထိုး(v) ရဟန်းသံဃာများကိုယ်ရုံသင်္ကန်းကိုလက်ယာပခုံးဖော်ပြီး လက်ဝဲပခုံးထက်တွင်တင်

အင်္ဂလိပ်/English[of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.
ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use MPT ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 31 guests and no members online

page views so far.