"ဝ"    to    "ဝက်တုပ်"

ဝ, ဝ, ဝက်, ဝက်, ဝက်က, ဝက်ကလေး, ဝက်ကြိမ်, ဝက်ကြွပ်, ဝက်ခေါက်, ဝက်ခေါင်းထိုး, ဝက်ချေးပနဲ, ဝက်ခြံ, ဝက်ခြံပုန်း, ဝက်ခွ, ဝက်စားကျင်း, ဝက်စွယ်, ဝက်စွယ်ကင်းပိတ်, ဝက်ဆီ, ဝက်ဆီဥကြော်, ဝက်တုပ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဝ`(အသံထွက်) (/wa./)(ရင်းမြစ်) common noun ဝ ဝ(n) ပူအိုက်စွတ်စိုသောအရပ်ရှိ တောင်ကုန်း‌ တောင်ကမ်းပါးယံ စသည်တွင် ပေါက်သော ဥစားပင်တစ်မျိုး။#: ဝပင်လည်းမဟုတ်။ ပုံမှုံ။ ၆၁။(

အင်္ဂလိပ်/Englishtwenty-ninth letter of the Myanmar alphabet.(adj)1 fat; obese; plump. / 2 sufficient(v)be satisfied.
ပုဒ်(နာမ်)

အင်္ဂလိပ်/Englishelephant foot yan.

ဝက်

`ဝက်`(အသံထွက်) (/we`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ဝက် ဝက်(v) ထက်ဝက်ခွဲသည်။#: ပန်းသီးကို အညီအမျှဝက်ပါ။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ထက်ဝက်ဝက်(v)(=ဆန

အင်္ဂလိပ်/Englishpig.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဝက်

အင်္ဂလိပ်/Englishhalve.

ဝက်က

`ဝက်က`(အသံထွက်) (/we` ka./)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်က ဝက်က(n) ထူရာထောက်ရာစသည်တွင်အသုံးပြုရန် နှစ်ခွသုံးခွသဏ္ဌာန်ဖြစ်အောင်ထိပ်တွင် ချည်နှောင်ထားသည့် သစ်ချောင်း ဝါးချောင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishbipod or tripod; made by lashing poles together near the top; used as a prop.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ကလေး

`ဝက်ကလေး`(အသံထွက်) (/wé ga̱lei:/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဝက် ဝက်(n)+ကလေး(adj) ဝက်ပေါက်။#: ဝက်ကလေးအော်နေသည်မြင်၍။(=အရေအတွက်=) ကောင်(=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ဝ

အင်္ဂလိပ်/Englishpiglet.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ကြိမ်

`ဝက်ကြိမ်`(အသံထွက်) (/wé kjein/)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်ကြိမ် ဝက်ကြိမ်(n) ဆေးဖက်ဝင်အပင်ငယ်တစ်မျိုး။#: နနွင်းဥ၊ ကလိမ်ရွက်၊ ဝက်ကြိမ်ရွက်တို့ကို။ ဓာတု၊ ဒု။ ၁၀၀။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/English1 kind of cane-like creeper. / 2 medicinal herb.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ကြွပ်

`ဝက်ကြွပ်`(အသံထွက်) (/wé kjú/)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်ကြွပ် ဝက်ကြွပ်(n) ဆေးဖက်ဝင်အပင်ငယ်တစ်မျိုး။#: ရေပေါ်ပိတ်စွယ်၊ ပင်ငယ်လှလှ၊ .....ဝက်ကြွပ်ဇရစ်၊ စေးပျစ်နှဲနှဲ။ မဟာဓိ

အင်္ဂလိပ်/Englishkind of medicinal herb.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ခေါက်

`ဝက်ခေါက်`(အသံထွက်) (/wé khaú/)(ရင်းမြစ်) compound noun (အ)ခေါက် ဝက်(n)+(အ)ခေါက်(n) (ဝက်သား)အခေါက်။#: ကျွန်တော်ကဝက်ခေါက်ကိုလှီးနေရာက။(=အရေအတွက်=) ခု၊ ကျပ်သား။(

အင်္ဂလိပ်/Englishrind.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ခေါင်းထိုး

`ဝက်ခေါင်းထိုး`(အသံထွက်) (/wé gaun: dou:/)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of manner ထိုး ဝက်(n)+ခေါင်း(n)+ထိုး(v) ရှေ့တူရူကိုတည့်တည့်ဦးတည်လျက်တစ်ဟုန်ထိုး။#: ဘုရင့်နောင်၏လှေတပ်သည

အင်္ဂလိပ်/English[charge] straight ahead or head-on.
ပုဒ်(ကြိယာဝိသေသန)

ဝက်ချေးပနဲ

`ဝက်ချေးပနဲ`(အသံထွက်) (/wé chei: pa̱ne:/)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်ချေးပနဲ ဝက်ချေးပနဲ(n) အရိုးအခက်ကိုတံမြက်စည်းလုပ်ရသောအပင်နိမ့်တစ်မျိုး။#: အရပ်သုံး တောတံမြက်စည်းများ၊ ဝ

အင်္ဂလိပ်/English1 .medicinal plant bearing yellow flowers. / 2(n)ar ina fibre.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ခြံ

`ဝက်ခြံ`(အသံထွက်) (/we` chan/)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်ခြံ ဝက်ခြံ(n) မျက်နှာအရေပြားပေါ်၌ပေါက်သည့်အဖုတစ်မျိုး။#: မျက်နှာ၌ဝက်ခြံ၊ တင်းတိတ်များလည်းထွက်လာတတ်၏။ ဆေးစာ။ ၂၉၃။

အင်္ဂလိပ်/English1 pigsty. / 2 prisoner’s dock. / bullock cart body with high side-railings. / pimple; acne.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ခြံပုန်း

`ဝက်ခြံပုန်း`(အသံထွက်) (/we` chan boun:/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဝက်ခြံ ဝက်ခြံ(n)+ပုန်း(v) မြုံ၍ပေါက်သောဝက်ခြံတစ်မျိုး။#: ပါးပြင်မှာဝက်ခြံပုန်းရယ်၊ ထုံးတို့မှယဉ်။ သာဖြည

အင်္ဂလိပ်/Englishpimple [that doesn’t come to head]
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ခွ

`ဝက်ခွ`(အသံထွက်) (/we` khwa./)(ရင်းမြစ်) common noun ဝက်ခွ ဝက်ခွ(n) ထူရာထောက်ရာ စသည်တွင်အသုံးပြုရန် နှစ်ခွသုံးခွသဏ္ဌာန်အောင်ဖြစ် ထိပ်တွင်ချည်နှောင်ထားသည့် သစ်ချောင်း ဝါးခ

အင်္ဂလိပ်/Englishbipod or tripod; made by lashing poles together near the top; used as a prop.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်စားကျင်း

`ဝက်စားကျင်း`(အသံထွက်) (/we` sa̱gjin:/)(ရင်းမြစ်) compound noun စားကျင်း ဝက်(n)+စား(v)+ကျင်း(n) ဝက်စာထည့်သောသစ်သားခွက်ရှည်။#: နဝတတ်နှင့်ဝက်စားကျင်း၊ လက်ယက်တွင်းနှင့်သမုဒ

အင်္ဂလိပ်/Englishfeeding trough for pigs.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်စွယ်

`ဝက်စွယ်`(အသံထွက်) (/we` swe/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဝက်စွယ် ဝက်(n)+စွယ်(n) ဇင်တုံးနှင့်လှည်းဝင်ရိုး ရွေ့မသွားအောင် လှည်းသန်တွင် ဖောက်လျှို၍ညှပ်ထားသောသစ်သားငုတ်။#: လှ

အင်္ဂလိပ်/English1 tusk of a wild boar. / 2 pin which secures the shaft of a cart to the axle-tree.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်စွယ်ကင်းပိတ်

`ဝက်စွယ်ကင်းပိတ်`(အသံထွက်) (/we` swe gin: bei`/)(ရင်းမြစ်) compound noun (အ)စွယ် ဝက်(n)+(အ)စွယ်(n)+နားပင်းပိတ် - ကင်းပိတ်(n) အခေါင်းမရှိသောတောဝက်အစွယ်။#: မြန်မာမျိုးစုမူက

အင်္ဂလိပ်/Englishsolid tusk of a hog.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ဆီ

`ဝက်ဆီ`(အသံထွက်) (/we` hsi/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဆီ ဝက်(n)+အဆီ - ဆီ(n) ဝက်မှထုတ်ယူရရှိသောအဆီ။#: ဝက်ဆီသည်အခြားတိရစ္ဆာန် အဆီများကဲ့သို့ အေးသောအခါတွင်ခဲတတ်၏။ ကမ္မလာ။ ၁၁၂။

အင်္ဂလိပ်/Englishlard.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်ဆီဥကြော်

`ဝက်ဆီဥကြော်`(အသံထွက်) (/we` hsi u. gjo/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကြော် ဝက်(n)+ဆီ(n)+ဥ(n)+ကြော်(v) ဝက်သားတုံးများကို ဂျုံ၊ ကော်မှုန့်နှင့် ဘဲဥရောစပ်ထားသည့် အရည်၌ နှစ်၍ဆီန

အင်္ဂလိပ်/Englishpieces of pork dipped in batter and fried.
ပုဒ်(နာမ်)

ဝက်တုပ်

`ဝက်တုပ်`(အသံထွက်) (/we` tou`/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb တုပ် ဝက်(n)+တုပ်(v) ဝက်ကိုချည်နှောင်သည်။#: ဝက်တုပ်။ ယု။ ၉၅၂။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) =

အင်္ဂလိပ်/Englishhog-tie.
ပုဒ်(ကြိယာ)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 32 guests and no members online

page views so far.