ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"သ"    to    "သက်"

သ, သ, သ, သကဒါဂါမ်, သကရာဇ်, သကာ, သကာလ, သကိုး, သကဲ့သို့, သက္ကတ, သက္ကဒါန်, သက္ကရာဇ်, သက္ကရာဇ်, သက္ကရာဇ်တက်, သက္ကရာဇ်တို, သက္ကရာဇ်ဖြို, သက္ကရာဇ်ရှည်, သက္ကလတ်, သက္ကာယဒိဋ္ဌိ, သက်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`သ`(အသံထွက်) (/tha/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) adjective forming particle သ သ(part) သော၊ သည်၊ သည့်၏ အတိုစကားလုံး။#: ရေတွင်နစ်သူကို။ ကဝိဒီ။ ၃၈၇။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) သ

အင်္ဂလိပ်/Englishthirtieth letter of the Myanmar alphabet.(part)particle suffixed to some verbs for euphonic effect.

အင်္ဂလိပ်/English1 make oneself presentable or good-looking. / 2 keep(sth)in trim or in shape. / sharpen a spear or a knife.

အင်္ဂလိပ်/Englishabbreviated form of the adjective forming particles.

သကဒါဂါမ်

`သကဒါဂါမ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱da gan/)(ရင်းမြစ်) Pali-သကဒါဂါမိ common noun သကဒါဂါမ် Pali-သကဒါဂါမိ - သကဒါဂါမ်(n) အရိယာလေးဆင့်တွင် ဒုတိယအဆင့်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ်။ လူ့ဘုံသို့ တစ်ကြ

အင်္ဂလိပ်/Englishone who has attained the second of the four stages leading to ultimate sainthood and nirvana; one who has been reincarnated as a human being for the last time.
ပုဒ်(နာမ်)

သကရာဇ်

`သကရာဇ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐကရာဇ common noun သကရာဇ် Sans-ၐကရာဇ - သကရာဇ်(n) obsolete# မြန်မာတို့ မှတ်သားသုံးစွဲလာခဲ့သော နှစ်အရေအတွက်။#: ရာဇဝင်ခုနှစ်သကရာဇ်များ။ ကြ

ပုဒ်(နာမ်)

သကာ

`သကာ`(အသံထွက်) (/dha̱ga/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐင်္ကရာ common noun သကာ Sans-ၐင်္ကရာ - သကာ(n) ကြံရည်၊ ထန်းရည်စသည်တို့ကို ကျိုချက်ရာတွင် ခဲလုဆဲဆဲစေးပျစ်သည့် အရည်။#: (=အရေအတွက်=

အင်္ဂလိပ်/Englishmolasses.
ပုဒ်(နာမ်)

သကာလ

`သကာလ`(အသံထွက်) (/tha̱ ka la./)(ရင်းမြစ်) Myan-‌ေသာ - သ+Pali-ကာလ(သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) conjuction linking sentences သကာလ Myan-‌ေသာ - သ(part)+Pali-ကာလ(n) သောအခါ။#: လက်ငင်းအခြေအနေကို သိပြီးသကာလ ပ

အင်္ဂလိပ်/Englishafter.

သကိုး

`သကိုး`(အသံထွက်) (/dha̱ gou:/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) indicating simultaneous action သကိုး သကိုး(part) colloquial# များသောအားဖြင့် ကတ္တား၏အမူအရာကို အသိအမှတ်ပြုသည့် သဘောနှင့်သုံးသော စကားလုံး။#: တယ်ခွကျ

အင်္ဂလိပ်/English[colloq] particle suffixed to a verb to emphasize what has been stated.

သကဲ့သို့

`သကဲ့သို့`(အသံထွက်) (/tha̱ ke. (dha̱ ge.) dhou./)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) comparative သကဲ့သို့ သကဲ့သို့(conj) ဝတ္တုနှစ်ခုတူညီသည်ကို ပြရာ၌ သုံးစွဲလေ့ရှိသော ဥပမာစကား။#: သူကြိုးစားသကဲ

အင်္ဂလိပ်/Englishin the s e manner or to the s e degree or extent as; like; just as.

သက္ကတ

`သက္ကတ`(အသံထွက်) (/thé ka̱ ta./)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္ကတ proper noun သက္ကတ Pali-သက္ကတ(n) သင်္သကရိုက်ဘာသာ။#: ဗြာဟ္မဏတို့သာသက္ကတဘာသာကိုတတ်ကျွမ်းကြ၏။ သမိုင်း၊ ပ။ ၁၄၆။(=အရေအတ

အင်္ဂလိပ်/EnglishSanskrit.
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကဒါန်

`သက္ကဒါန်`(အသံထွက်) (/thé ka̱dan/)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္က+ဒါန common noun သက္ကဒါန် Pali-သက္က+ဒါန - သက္ကဒါန်(n) သက္ကဒါန်လှေတွင်ရှိသောအချွန်အတက်ကဲ့သို့အပြောက်အမွမ်း။#: တပ်ခင်းနှ

အင်္ဂလိပ်/English1 kind of royal barge said to have been presented by သိကြားမင်း originally. / 2 decorative motif derived from such a boat.
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကရာဇ်

`သက္ကရာဇ်`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí (thé ka̱jí)/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ common noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n) ြမန်မာတို့မှတ်သားသုံးစွဲလာခဲ့သောနှစ်အရေအတွက်။#: ရေတွက်သက္

အင်္ဂလိပ်/Englishthe present Myanmar Era [reckoned from the time Lord Buddha attained nirvana in BC; but which incorporates the ဒေါဒေါသရ and ခဆဉ္စ modifications which eliminated 22 and years respectively from it; so that in effect it can be said to have been reckoned from AD to the present]
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကရာဇ်

အင်္ဂလိပ်/Englishthe present Myanmar Era(reckoned from the time Lord Buddha attained nirvana in BC; but which incorporates the ဒေါဒေါရသ and ခဆပဉ္စ modifications which eliminated 22 AD to the present).

သက္ကရာဇ်တက်

`သက္ကရာဇ်တက်`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) té/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-တက် (my-verb) compound verb သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-တက်(v) obsolete# နှစ်ဆန်းသည်။ သက္ကရာဇ်သစ်သို့ဝင

အင်္ဂလိပ်/Englishnew year begins.
ပုဒ်(ကြိယာ)

သက္ကရာဇ်တို

`သက္ကရာဇ်တို`(အသံထွက်) (/dha̱ga̱jí (thé ka̱jí) tou/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-တို compound noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-တို(adj) obsolete# သက္ကရာဇ် ၈၀၀ တွင် မိုးညှင

အင်္ဂလိပ်/English[obs] term for the Myanmar Era which takes into account King Mohnyin’s modification of eliminating years from the calendar in 1 AD; thus reckoning it from 1 AD [it was not popularly accepted and the term soon lapsed into obsolescence]
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကရာဇ်ဖြို

`သက္ကရာဇ်ဖြို`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) hpjou/)(ရင်းမြစ်) ှSans-ၐက+ရာဇ+Myan-ဖြို (my-verb) causative verb ဖြို Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-ဖြို(v) obsolete# နှစ်အရေအတွက်များလာသောအခါထိ

အင်္ဂလိပ်/Englisherase the years of an era.
ပုဒ်(ကြိယာ)

သက္ကရာဇ်ရှည်

`သက္ကရာဇ်ရှည်`(အသံထွက်) (/dhagají (thé kají) shei/)(ရင်းမြစ်) Sans-ၐက+ရာဇ+Myan-ရှည် compound noun သက္ကရာဇ် Sans-ၐက+ရာဇ - သက္ကရာဇ်(n)+Myan-ရှည်(adj) obsolete# ပုပ္ပားစောရဟန်းမင်းနှစ်ပ

အင်္ဂလိပ်/English[obs] term for the Myanmar Era not affected by King Mohnyin’s modification in 1 AD which attempted to eliminate years from it [the term is obsolete as it is practically the s e as သက္ကရာဇ်]
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကလတ်

`သက္ကလတ်`(အသံထွက်) (/dha̱ ga̱ lá/)(ရင်းမြစ်) Per-sakallat common noun သက္ကလတ် Per-sakallat - သက္ကလတ်(n) သိုးမွေးနှင့်ရက်လုပ်သောအထည်တစ်မျိုး။#: သက္ကလတ်အင်္ကျီများကိုဆောင်းရာ

အင်္ဂလိပ်/Englishwoolen cloth; felt.
ပုဒ်(နာမ်)

သက္ကာယဒိဋ္ဌိ

`သက္ကာယဒိဋ္ဌိ`(အသံထွက်) (/thé ka ja. deí hti./)(ရင်းမြစ်) Pali-သက္ကာယဒိဋ္ဌိ abstract noun သက္ကာယဒိဋ္ဌိ Pali-သက္ကာယဒိဋ္ဌိ(n) formal and literary# ရုပ်နာမ်အစုဖြစ်သောခန္ဓာကိုယောကျ်ား၊

အင်္ဂလိပ်/Englishillusion of self; false view of individuality.
ပုဒ်(နာမ်)

သက်

`သက်`(အသံထွက်) (/thé/)(ရင်းမြစ်) common noun သက် သက်(n) တိဗက်မြန်မာအုပ်စုဝင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုပြောသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး။ (ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောနှင့် ဘူးသီးတော

အင်္ဂလိပ်/English[of taste] slightly bitter.
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 24 guests and no members online

page views so far.