"ဣ"    to    "ဣရိယာပုတ်"

ဣ, ဣစ္ဆာသယ, ဣဋ္ဌာရုံ, ဣတ္ထိယ, ဣတ္ထိလိင်, ဣဒ္ဓိပါဒ်, ဣန္ဒနီလာ, ဣန္ဒာ, ဣန္ဒြေ, ဣန္ဒြေကြီး, ဣန္ဒြေဆည်, ဣန္ဒြေဆောင်, ဣန္ဒြေပျက်, ဣန္ဒြေမဲ့, ဣန္ဒြေရ, ဣန္ဒြေရှင်, ဣန္ဒြေရှိ, ဣန္ဒြေလုပ်, ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ, ဣရိယာပုတ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဣ`(အသံထွက်) (/i./)(ရင်းမြစ်) common noun ဣ ဣ(n) မြန်မာသင်ရိုးသရဆယ့်နှစ်လုံးတို့တွင်အပါအဝင်ဖြစ်သော သုံလုံးမြောက်သရ။#: ဣသည်မြန်မာသရနှစ်ဆယ့်နှစ်လုံးတွင်တစ်လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သ

ပုဒ်(နာမ်)

ဣစ္ဆာသယ

`ဣစ္ဆာသယ`(အသံထွက်) (/eí hsa tha̱ ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣစ္ဆာ+အာသယ common noun ဣစ္ဆာသယ Pali-ဣစ္ဆာ+အာသယ - ဣစ္ဆာသယ လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေသောအရာ။#: ထိုဥစ္စာဓနဣစ္ဆာသယမှော်ပေါက်၍အလိုရှ

အင်္ဂလိပ်/English1 desire. / 2 that which fulfils desire.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣဋ္ဌာရုံ

`ဣဋ္ဌာရုံ`(အသံထွက်) (/eí hta joun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣဋ္ဌ+အာရမ္ဗဏ abstract noun အာရုံ Pali-ဣဋ္ဌ+အာရမ္ဗဏ(n) - ဣဋ္ဌာရုံ(n) formal and literary# နှစ်သက်လိုလားအပ်သောအာရုံ။#: ပုထုဇဉ်တို့၏ဓ

အင်္ဂလိပ်/Englishdesirable object of perception.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣတ္ထိယ

`ဣတ္ထိယ`(အသံထွက်) (/eí hti. ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣတ္ထိယ common noun ဣတ္ထိယ Pali-ဣတ္ထိယ(n) formal and literary# မိန်းမ။#: အဆွေတော်ကဣတ္ထိယနုနုကလေးများလိုချင်မျက်စိရှိတတ်တဲ့ လှလှပပလေ

အင်္ဂလိပ်/Englishwoman.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣတ္ထိလိင်

`ဣတ္ထိလိင်`(အသံထွက်) (/eí hti. lein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣတ္ထိ+Pali-လိင်္ဂ common noun လိင် Pali-ဣတ္ထိ(n)+လိင်္ဂ - လိင်(n) formal and literary# မိန်းမသဘာဝ၊ အမသဘာဝရှိသောနာမ်။#: နှစ်ပါးသေ

အင်္ဂလိပ်/Englishfeminine gender.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣဒ္ဓိပါဒ်

`ဣဒ္ဓိပါဒ်`(အသံထွက်) (/eí di. bá/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣဒ္ဓိပါဒ abstract noun ဣဒ္ဓိ Pali-ဣဒ္ဓိပါဒ - ဣဒ္ဓိပါဒ်(n) တန်ခိုးအ‌ြေခခံတရား။#: ဘုရားတို့သည်လေးပါးသောဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေအပ်

အင်္ဂလိပ်/Englishwellspring of power.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒနီလာ

`ဣန္ဒနီလာ`(အသံထွက်) (/ein da̱ni la/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒနီလ common noun နီလာ Pali-ဣန္ဒ+နီလ - ဣန္ဒနီလာ(n) formal and literary# မရန်းရောင်အခံတွင်အနီရောင်၊ အပြာရောင်သန်းသောနီလာ။#: ဣန္ဒ

အင်္ဂလိပ်/Englishalexandrite.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒာ

`ဣန္ဒာ`(အသံထွက်) (/ein da/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒ proper noun ဣန္ဒာ Pali-ဣန္ဒ - ဣန္ဒာ(n) formal and literary# သိကြားမင်း။#: မိလ္လာရောင်ပြာရီဖက်ပါလို့၊ ဣန္ဒာမောင်ဝါနီယှက်တယ်၊ မိုးတက်လိ

အင်္ဂလိပ်/English1 lord; king. / 2 Indra the Hindu god Indra which appears in Buddhist Scriptures as Sakka; the lord of the first and second levels of existence of the nat devas.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေ

`ဣန္ဒြေ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei (jei)/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ common noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n) rare/ euphemish# အင်္ဂါဇာတ်။#: လက်ကတီးမွေး၊ ဣန္ဒြေမွေးရှည်၏။ စွယ်၊ ပ။ ၈၂။=

အင်္ဂလိပ်/English1 guarded or controlled speech or action. / 2 composure; modest. / control of the six senses. / genitals.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေကြီး

`ဣန္ဒြေကြီး`(အသံထွက်) (/ein da̱rei kji:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ကြီး (my-verb) stative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ကြီး(adj) current/ formal and literary# ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe staid; be stiff and formal.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေဆည်

`ဣန္ဒြေဆည်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei hse/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ဆည် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ဆည်(v) ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာကိုထိန်းချုပ်သည်။#: မန

အင်္ဂလိပ်/Englishmaintain composure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေဆောင်

`ဣန္ဒြေဆောင်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei hsaun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ဆောင် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ဆောင်(v) formal and literary# ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာပျက

အင်္ဂလိပ်/Englishassume or put on an air of dignity.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေပျက်

`ဣန္ဒြေပျက်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei pjé/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ပျက် (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ပျက်(v) formal and literary# စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကိုယ

အင်္ဂလိပ်/Englishlose composure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေမဲ့

`ဣန္ဒြေမဲ့`(အသံထွက်) (/ein da̱rei me./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-မဲ့ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-မဲ့(v) ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာစောင့်စည်းမှုကင်းသည်။ သိ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe lacking in propriety or modesty.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေရ

`ဣန္ဒြေရ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရ(v) တည်ငြိမ်လေးနက်သည်။#: သူမရှေ့ကသွက်လက်ဣန္ဒြေရစွာရ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe composed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေရှင်

`ဣန္ဒြေရှင်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရှင် compound noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရှင်(n) formal and literary# ဣန္ဒြေသိက္ခာစောင့်ထိန်းသူ။

အင်္ဂလိပ်/Englishdemure lady.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေရှိ

`ဣန္ဒြေရှိ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei shi./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရှိ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရှိ(v) တည်ငြိမ်လေးနက်သည်။#: ပျံတန်တန်လျှပ်တပ်တပ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe composed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေလုပ်

`ဣန္ဒြေလုပ်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei loú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-လုပ် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-လုပ်(v) စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်

အင်္ဂလိပ်/Englishact composed and demure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ

`ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei than pá ti./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြေ+သမ္ပတ္တိ compound noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+သမ္ပတ္တိ - သမ္ပတ္တိ(n) formal and literary# စက္ခု၊ သော

အင်္ဂလိပ်/English1 guarded or controlled speech or action. / 2 composure; modest. / control of the six senses.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣရိယာပုတ်

`ဣရိယာပုတ်`(အသံထွက်) (/i. ri. ja boú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣရိယာပထ common noun ဣရိယာပုတ် Pali-ဣရိယာပထ(n) - ဣရိယာပုတ်(n) formal and literary.# လျောင်းခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ သွားခြင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishthe four aspects of deportment [i e 1 reclining; 2 sitting; standing and walking]
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use Ooredoo ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 41 guests and no members online

page views so far.