ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဣ"    to    "ဣရိယာပုတ်"

ဣ, ဣစ္ဆာသယ, ဣဋ္ဌာရုံ, ဣတ္ထိယ, ဣတ္ထိလိင်, ဣဒ္ဓိပါဒ်, ဣန္ဒနီလာ, ဣန္ဒာ, ဣန္ဒြေ, ဣန္ဒြေကြီး, ဣန္ဒြေဆည်, ဣန္ဒြေဆောင်, ဣန္ဒြေပျက်, ဣန္ဒြေမဲ့, ဣန္ဒြေရ, ဣန္ဒြေရှင်, ဣန္ဒြေရှိ, ဣန္ဒြေလုပ်, ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ, ဣရိယာပုတ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဣ`(အသံထွက်) (/i./)(ရင်းမြစ်) common noun ဣ ဣ(n) မြန်မာသင်ရိုးသရဆယ့်နှစ်လုံးတို့တွင်အပါအဝင်ဖြစ်သော သုံလုံးမြောက်သရ။#: ဣသည်မြန်မာသရနှစ်ဆယ့်နှစ်လုံးတွင်တစ်လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သ

ပုဒ်(နာမ်)

ဣစ္ဆာသယ

`ဣစ္ဆာသယ`(အသံထွက်) (/eí hsa tha̱ ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣစ္ဆာ+အာသယ common noun ဣစ္ဆာသယ Pali-ဣစ္ဆာ+အာသယ - ဣစ္ဆာသယ လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေသောအရာ။#: ထိုဥစ္စာဓနဣစ္ဆာသယမှော်ပေါက်၍အလိုရှ

အင်္ဂလိပ်/English1 desire. / 2 that which fulfils desire.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣဋ္ဌာရုံ

`ဣဋ္ဌာရုံ`(အသံထွက်) (/eí hta joun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣဋ္ဌ+အာရမ္ဗဏ abstract noun အာရုံ Pali-ဣဋ္ဌ+အာရမ္ဗဏ(n) - ဣဋ္ဌာရုံ(n) formal and literary# နှစ်သက်လိုလားအပ်သောအာရုံ။#: ပုထုဇဉ်တို့၏ဓ

အင်္ဂလိပ်/Englishdesirable object of perception.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣတ္ထိယ

`ဣတ္ထိယ`(အသံထွက်) (/eí hti. ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣတ္ထိယ common noun ဣတ္ထိယ Pali-ဣတ္ထိယ(n) formal and literary# မိန်းမ။#: အဆွေတော်ကဣတ္ထိယနုနုကလေးများလိုချင်မျက်စိရှိတတ်တဲ့ လှလှပပလေ

အင်္ဂလိပ်/Englishwoman.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣတ္ထိလိင်

`ဣတ္ထိလိင်`(အသံထွက်) (/eí hti. lein/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣတ္ထိ+Pali-လိင်္ဂ common noun လိင် Pali-ဣတ္ထိ(n)+လိင်္ဂ - လိင်(n) formal and literary# မိန်းမသဘာဝ၊ အမသဘာဝရှိသောနာမ်။#: နှစ်ပါးသေ

အင်္ဂလိပ်/Englishfeminine gender.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣဒ္ဓိပါဒ်

`ဣဒ္ဓိပါဒ်`(အသံထွက်) (/eí di. bá/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣဒ္ဓိပါဒ abstract noun ဣဒ္ဓိ Pali-ဣဒ္ဓိပါဒ - ဣဒ္ဓိပါဒ်(n) တန်ခိုးအ‌ြေခခံတရား။#: ဘုရားတို့သည်လေးပါးသောဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေအပ်

အင်္ဂလိပ်/Englishwellspring of power.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒနီလာ

`ဣန္ဒနီလာ`(အသံထွက်) (/ein da̱ni la/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒနီလ common noun နီလာ Pali-ဣန္ဒ+နီလ - ဣန္ဒနီလာ(n) formal and literary# မရန်းရောင်အခံတွင်အနီရောင်၊ အပြာရောင်သန်းသောနီလာ။#: ဣန္ဒ

အင်္ဂလိပ်/Englishalexandrite.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒာ

`ဣန္ဒာ`(အသံထွက်) (/ein da/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒ proper noun ဣန္ဒာ Pali-ဣန္ဒ - ဣန္ဒာ(n) formal and literary# သိကြားမင်း။#: မိလ္လာရောင်ပြာရီဖက်ပါလို့၊ ဣန္ဒာမောင်ဝါနီယှက်တယ်၊ မိုးတက်လိ

အင်္ဂလိပ်/English1 lord; king. / 2 Indra the Hindu god Indra which appears in Buddhist Scriptures as Sakka; the lord of the first and second levels of existence of the nat devas.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေ

`ဣန္ဒြေ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei (jei)/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ common noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n) rare/ euphemish# အင်္ဂါဇာတ်။#: လက်ကတီးမွေး၊ ဣန္ဒြေမွေးရှည်၏။ စွယ်၊ ပ။ ၈၂။=

အင်္ဂလိပ်/English1 guarded or controlled speech or action. / 2 composure; modest. / control of the six senses. / genitals.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေကြီး

`ဣန္ဒြေကြီး`(အသံထွက်) (/ein da̱rei kji:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ကြီး (my-verb) stative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ကြီး(adj) current/ formal and literary# ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe staid; be stiff and formal.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေဆည်

`ဣန္ဒြေဆည်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei hse/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ဆည် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ဆည်(v) ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာကိုထိန်းချုပ်သည်။#: မန

အင်္ဂလိပ်/Englishmaintain composure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေဆောင်

`ဣန္ဒြေဆောင်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei hsaun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ဆောင် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ဆောင်(v) formal and literary# ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာပျက

အင်္ဂလိပ်/Englishassume or put on an air of dignity.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေပျက်

`ဣန္ဒြေပျက်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei pjé/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ပျက် (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ပျက်(v) formal and literary# စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကိုယ

အင်္ဂလိပ်/Englishlose composure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေမဲ့

`ဣန္ဒြေမဲ့`(အသံထွက်) (/ein da̱rei me./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-မဲ့ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-မဲ့(v) ကိုယ်၊ နှုတ်အမူအရာစောင့်စည်းမှုကင်းသည်။ သိ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe lacking in propriety or modesty.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေရ

`ဣန္ဒြေရ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei ja./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရ(v) တည်ငြိမ်လေးနက်သည်။#: သူမရှေ့ကသွက်လက်ဣန္ဒြေရစွာရ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe composed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေရှင်

`ဣန္ဒြေရှင်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရှင် compound noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရှင်(n) formal and literary# ဣန္ဒြေသိက္ခာစောင့်ထိန်းသူ။

အင်္ဂလိပ်/Englishdemure lady.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣန္ဒြေရှိ

`ဣန္ဒြေရှိ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei shi./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-ရှိ (my-verb) compound verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-ရှိ(v) တည်ငြိမ်လေးနက်သည်။#: ပျံတန်တန်လျှပ်တပ်တပ

အင်္ဂလိပ်/Englishbe composed.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေလုပ်

`ဣန္ဒြေလုပ်`(အသံထွက်) (/ein da̱rei loú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြိယ+Myan-လုပ် (my-verb) causative verb ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+Myan-လုပ်(v) စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်

အင်္ဂလိပ်/Englishact composed and demure.
ပုဒ်(ကြိယာ)

ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ

`ဣန္ဒြေသမ္ပတ္တိ`(အသံထွက်) (/ein da̱rei than pá ti./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣန္ဒြေ+သမ္ပတ္တိ compound noun ဣန္ဒြေ Pali-ဣန္ဒြိယ - ဣန္ဒြေ(n)+သမ္ပတ္တိ - သမ္ပတ္တိ(n) formal and literary# စက္ခု၊ သော

အင်္ဂလိပ်/English1 guarded or controlled speech or action. / 2 composure; modest. / control of the six senses.
ပုဒ်(နာမ်)

ဣရိယာပုတ်

`ဣရိယာပုတ်`(အသံထွက်) (/i. ri. ja boú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဣရိယာပထ common noun ဣရိယာပုတ် Pali-ဣရိယာပထ(n) - ဣရိယာပုတ်(n) formal and literary.# လျောင်းခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ သွားခြင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishthe four aspects of deportment [i e 1 reclining; 2 sitting; standing and walking]
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 31 guests and no members online

page views so far.