"ဥ"    to    "ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်"

ဥ, ဥ, ဥကင်, ဥက္ကဋ္ဌ, ဥက္ကဌ, ဥက္ကာ, ဥက္ကာခဲ, ဥက္ကာပျံ, ဥက္ကောဋေယျ, ဥချိုး, ဥစိမ်း, ဥစ္စာ, ဥစ္စာစောင့်, ဥစ္စာရင်, ဥစ္စာရူး, ဥစ္စာရှင်, ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ, ဥစ်, ဥဏ္ဏလုံ, ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဥ`(အသံထွက်) (/u./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ဥ ဥ(n) ဝမ်းတွင်းရှိဥကိုအပြင်သို့ထွက်စေသည်။#: ဥအများဆုံးဥသော ကြက်မများ၏ ဥများကို၊ စွယ်ကျမ်း၊ ၂။ ၁၅၉။(=အရေအတွက်=) ကြိမ

အင်္ဂလိပ်/English1 egg; roe. / 2 tuber or bulb.(v)lay [egg].
ပုဒ်(ကြိယာ)

အင်္ဂလိပ်/Englishfifth in the set of twelve vowels traditionally taught in the learning of Myanmar language.

ဥကင်

`ဥကင်`(အသံထွက်) (/u. gin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကံသ common noun ဥကင် Pali-ဥက္ကံသ - ဥကင်(n) formal and literary# နန်းတော်။#: ရွှေနန်းဘုံဝှဲဥကင်ထဲဝယ်၊ တသဲသောင်းသောင်း၊ ထိန်းယပေါင်းနှင့်။

အင်္ဂလိပ်/English1 [arch] the uppermost part of the back of the throne. / 2 royal palace.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကဋ္ဌ

`ဥက္ကဋ္ဌ`(အသံထွက်) (/oúka̱hta./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကဋ္ဌ common noun ဥက္ကဋ္ဌ Pali-ဥက္ကဋ္ဌ - ဥက္ကဋ္ဌ(n) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏အကြီးအကဲ၊ အကြီးအမှူး။#: အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟုအမည်တွ

ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကဌ

အင်္ဂလိပ်/Englishchairman or president of a committee or organization.

ဥက္ကာ

`ဥက္ကာ`(အသံထွက်) (/oúka/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ common noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n) အာကာသမှ ပျံသန်းလှည့်ပတ်ကျရောက် လာတတ်သော အရောင်အဝါ အစိုင်အခဲ။#: တစ်ခဲနက်စုဝေး၍ကျသော ဥက

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteor.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကာခဲ

`ဥက္ကာခဲ`(အသံထွက်) (/oúka ge׃/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ+Myan-ခဲ compound noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n)+Myan-ခဲ(n)<အစိုင်အခဲ အာကာသမှ ပျံသန်းလှည့်ပတ် ကျရောက်လာတတ်သော အရောင်အဝါ

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteorite.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကာပျံ

`ဥက္ကာပျံ`(အသံထွက်) (/oúka bjan/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ+Myan-ပျံ compound noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n)+Myan-ပျံ(v) ကမ္ဘာ့လေထုနှင့်ဥက္ကာခဲထိတွေ့ရာမှဖြစ်ပေါ်သောအလင်းရောင်တန

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteor; shooting star.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကောဋေယျ

အင်္ဂလိပ်/Englishin a turmoil; in a tumult.

ဥချိုး

`ဥချိုး`(အသံထွက်) (/u. gjou:/)(ရင်းမြစ်) common noun ချိုး ဥ(n)+ချိုး(n) ချိုးငှက်။#: ဥချိုး၊ ဖိုဥချိုးမတို့၌သက်သေသည်။ အိမ်မှု၊ ပ။ ၆၃၈။(=အရေအတွက်=) ကောင်(=ကြော

အင်္ဂလိပ်/Englishချိုးn
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစိမ်း

`ဥစိမ်း`(အသံထွက်) (/u. zein:/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဥစိမ်း ဥ(n)+စိမ်း(adj) ညှက်သောဥ။ သိမ်သောဥ။#: ဥစိမ်း၁လုံးပါသည်။(=အရေအတွက်=) လုံး(=ကြောင်းတူသံကွဲများ=)

အင်္ဂလိပ်/Englishimmature or undeveloped egg.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာ

`ဥစ္စာ`(အသံထွက်) (/oú sa./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ common noun ဥစ္စာ Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n) ပိုင်ဆိုင်သောအရာ။#: ဥစ္စာစည်းစိမ်ဟူသည်ကားရန်သူမျိုးငါးပါးဖျက်စီး၍ပျက်ပြုန်းသဖြင့်။ တေ

အင်္ဂလိပ်/Englishproperty; possession.](pron)term used in lieu of the proper name of the referee [equivalent in usage to noun; ‘thing’]
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာစောင့်

`ဥစ္စာစောင့်`(အသံထွက်) (/oú sa̱ (da̱)zaun./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-စောင့် compound noun အစောင့် - စောင့် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အစောင့် - စောင့်(n) ရတနာသိုက်ကိုစောင့်ရသည်ဆ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe custodian spirit of a treasure trove.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရင်

`ဥစ္စာရင်`(အသံထွက်) (/oú sa jin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရင် compound noun အရှင် - ရှင် - ရင် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရှင် - ရှင် - ရင်(n) ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြွယ်ဝသူ။#: -(

အင်္ဂလိပ်/English1 owner. / 2 of property; wealthy person.
မွန်/Mon(ကြိယာ)i. ဒုင္ဂစိုင္လ၀္ကံ၊ ဒုင္က်တုဲဆက္ေဆာံ၊ ဆက္ေဆာံဗြဲမရၜဂၜ။ `
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရူး

`ဥစ္စာရူး`(အသံထွက်) (/oú sa̱ju:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရူး compound noun အရူး - ရူး Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရူး - ရူး(n) မိမိပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများရုတ်တရက်ပျက်စီးဆုံးရှုံး

အင်္ဂလိပ်/English1 person who has an inordinate attachment for riches or property. / 2 person who becomes mad as a result of sudden and total loss of property.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရှင်

`ဥစ္စာရှင်`(အသံထွက်) (/oú sa shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရှင် compound noun အရှင် - ရှင် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရှင် - ရှင်(n) ဥစ္စာရင်;(n) ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြွယ်ဝသူ။#

အင်္ဂလိပ်/English1 owner. / 2 of property; wealthy person.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ

`ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ`(အသံထွက်) (/ou` hsei da. dei` hti./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္ဆေဒ+ဒိဋ္ဌိ abstract noun ဒိဋ္ဌိ Pali-ဥစ္ဆေဒ(adv)+ဒိဋ္ဌိ(n) - ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ formal and literary# သတ္တဝါတို့သေလျှင

အင်္ဂလိပ်/Englishbelief that existence terminates with death.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ်

`ဥစ်`(အသံထွက်) (/oú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ် attributive noun ဥစ် Pali-ဥစ္စ - ဥစ်(n) ဆိုင်ရာရာသီခွင်၌တည်နေသောဂြိုဟ်၏မြင့်မားသောအနေအထား။#: ဥစ်ဆိုသည်ကားထိုအံသာသို့ထိုဂြိုဟ်ရောက်လ

အင်္ဂလိပ်/English[astrol] high position of a planet occupying particular house of the zodiac.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥဏ္ဏလုံ

`ဥဏ္ဏလုံ`(အသံထွက်) (/oun na̱ loun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥဏ္ဏာ+Pali-လောမ proper noun ဥဏ္ဏလုံ Pali-ဥဏ္ဏ - ဥဏ္ဏာ(n)+Pali-လောမ(n) formal and literary# မြတ်စွာဘုရား၏မျက်မှောင်တော်နှစ်ဖက်ကြားတွ

အင်္ဂလိပ်/Englisha single hair which grows between Buddha’s eyebrows.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်

`ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်`(အသံထွက်) (/oun na̱ loun mwei: shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥဏ္ဏာ+Pali-လောမ+Myan-မွေးရှင် compound noun ဥဏ္ဏလုံ Pali-ဥဏ္ဏ - ဥဏ္ဏလုံ(n)+Myan-(အ)မွေး(n)+Myan-(အ)ရှင်(n) current

အင်္ဂလိပ်/Englisha single hair which grows between Buddha’s eyebrows.
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 35 guests and no members online

page views so far.