ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဥ"    to    "ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်"

ဥ, ဥ, ဥကင်, ဥက္ကဋ္ဌ, ဥက္ကဌ, ဥက္ကာ, ဥက္ကာခဲ, ဥက္ကာပျံ, ဥက္ကောဋေယျ, ဥချိုး, ဥစိမ်း, ဥစ္စာ, ဥစ္စာစောင့်, ဥစ္စာရင်, ဥစ္စာရူး, ဥစ္စာရှင်, ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ, ဥစ်, ဥဏ္ဏလုံ, ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

`ဥ`(အသံထွက်) (/u./)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ဥ ဥ(n) ဝမ်းတွင်းရှိဥကိုအပြင်သို့ထွက်စေသည်။#: ဥအများဆုံးဥသော ကြက်မများ၏ ဥများကို၊ စွယ်ကျမ်း၊ ၂။ ၁၅၉။(=အရေအတွက်=) ကြိမ

အင်္ဂလိပ်/English1 egg; roe. / 2 tuber or bulb.(v)lay [egg].
ပုဒ်(ကြိယာ)

အင်္ဂလိပ်/Englishfifth in the set of twelve vowels traditionally taught in the learning of Myanmar language.

ဥကင်

`ဥကင်`(အသံထွက်) (/u. gin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကံသ common noun ဥကင် Pali-ဥက္ကံသ - ဥကင်(n) formal and literary# နန်းတော်။#: ရွှေနန်းဘုံဝှဲဥကင်ထဲဝယ်၊ တသဲသောင်းသောင်း၊ ထိန်းယပေါင်းနှင့်။

အင်္ဂလိပ်/English1 [arch] the uppermost part of the back of the throne. / 2 royal palace.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကဋ္ဌ

`ဥက္ကဋ္ဌ`(အသံထွက်) (/oúka̱hta./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကဋ္ဌ common noun ဥက္ကဋ္ဌ Pali-ဥက္ကဋ္ဌ - ဥက္ကဋ္ဌ(n) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏အကြီးအကဲ၊ အကြီးအမှူး။#: အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟုအမည်တွ

ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကဌ

အင်္ဂလိပ်/Englishchairman or president of a committee or organization.

ဥက္ကာ

`ဥက္ကာ`(အသံထွက်) (/oúka/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ common noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n) အာကာသမှ ပျံသန်းလှည့်ပတ်ကျရောက် လာတတ်သော အရောင်အဝါ အစိုင်အခဲ။#: တစ်ခဲနက်စုဝေး၍ကျသော ဥက

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteor.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကာခဲ

`ဥက္ကာခဲ`(အသံထွက်) (/oúka ge׃/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ+Myan-ခဲ compound noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n)+Myan-ခဲ(n)<အစိုင်အခဲ အာကာသမှ ပျံသန်းလှည့်ပတ် ကျရောက်လာတတ်သော အရောင်အဝါ

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteorite.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကာပျံ

`ဥက္ကာပျံ`(အသံထွက်) (/oúka bjan/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥက္ကာ+Myan-ပျံ compound noun ဥက္ကာ Pali-ဥက္ကာ - ဥက္ကာ(n)+Myan-ပျံ(v) ကမ္ဘာ့လေထုနှင့်ဥက္ကာခဲထိတွေ့ရာမှဖြစ်ပေါ်သောအလင်းရောင်တန

အင်္ဂလိပ်/Englishmeteor; shooting star.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥက္ကောဋေယျ

အင်္ဂလိပ်/Englishin a turmoil; in a tumult.

ဥချိုး

`ဥချိုး`(အသံထွက်) (/u. gjou:/)(ရင်းမြစ်) common noun ချိုး ဥ(n)+ချိုး(n) ချိုးငှက်။#: ဥချိုး၊ ဖိုဥချိုးမတို့၌သက်သေသည်။ အိမ်မှု၊ ပ။ ၆၃၈။(=အရေအတွက်=) ကောင်(=ကြော

အင်္ဂလိပ်/Englishချိုးn
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစိမ်း

`ဥစိမ်း`(အသံထွက်) (/u. zein:/)(ရင်းမြစ်) compound noun ဥစိမ်း ဥ(n)+စိမ်း(adj) ညှက်သောဥ။ သိမ်သောဥ။#: ဥစိမ်း၁လုံးပါသည်။(=အရေအတွက်=) လုံး(=ကြောင်းတူသံကွဲများ=)

အင်္ဂလိပ်/Englishimmature or undeveloped egg.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာ

`ဥစ္စာ`(အသံထွက်) (/oú sa./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ common noun ဥစ္စာ Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n) ပိုင်ဆိုင်သောအရာ။#: ဥစ္စာစည်းစိမ်ဟူသည်ကားရန်သူမျိုးငါးပါးဖျက်စီး၍ပျက်ပြုန်းသဖြင့်။ တေ

အင်္ဂလိပ်/Englishproperty; possession.](pron)term used in lieu of the proper name of the referee [equivalent in usage to noun; ‘thing’]
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာစောင့်

`ဥစ္စာစောင့်`(အသံထွက်) (/oú sa̱ (da̱)zaun./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-စောင့် compound noun အစောင့် - စောင့် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အစောင့် - စောင့်(n) ရတနာသိုက်ကိုစောင့်ရသည်ဆ

အင်္ဂလိပ်/Englishthe custodian spirit of a treasure trove.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရင်

`ဥစ္စာရင်`(အသံထွက်) (/oú sa jin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရင် compound noun အရှင် - ရှင် - ရင် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရှင် - ရှင် - ရင်(n) ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြွယ်ဝသူ။#: -(

အင်္ဂလိပ်/English1 owner. / 2 of property; wealthy person.
မွန်/Mon(ကြိယာ)i. ဒုင္ဂစိုင္လ၀္ကံ၊ ဒုင္က်တုဲဆက္ေဆာံ၊ ဆက္ေဆာံဗြဲမရၜဂၜ။ `
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရူး

`ဥစ္စာရူး`(အသံထွက်) (/oú sa̱ju:/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရူး compound noun အရူး - ရူး Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရူး - ရူး(n) မိမိပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများရုတ်တရက်ပျက်စီးဆုံးရှုံး

အင်္ဂလိပ်/English1 person who has an inordinate attachment for riches or property. / 2 person who becomes mad as a result of sudden and total loss of property.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္စာရှင်

`ဥစ္စာရှင်`(အသံထွက်) (/oú sa shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္စ+Myan-ရှင် compound noun အရှင် - ရှင် Pali-ဥစ္စ - ဥစ္စာ(n)+Myan-အရှင် - ရှင်(n) ဥစ္စာရင်;(n) ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြွယ်ဝသူ။#

အင်္ဂလိပ်/English1 owner. / 2 of property; wealthy person.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ

`ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ`(အသံထွက်) (/ou` hsei da. dei` hti./)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ္ဆေဒ+ဒိဋ္ဌိ abstract noun ဒိဋ္ဌိ Pali-ဥစ္ဆေဒ(adv)+ဒိဋ္ဌိ(n) - ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ formal and literary# သတ္တဝါတို့သေလျှင

အင်္ဂလိပ်/Englishbelief that existence terminates with death.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥစ်

`ဥစ်`(အသံထွက်) (/oú/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥစ် attributive noun ဥစ် Pali-ဥစ္စ - ဥစ်(n) ဆိုင်ရာရာသီခွင်၌တည်နေသောဂြိုဟ်၏မြင့်မားသောအနေအထား။#: ဥစ်ဆိုသည်ကားထိုအံသာသို့ထိုဂြိုဟ်ရောက်လ

အင်္ဂလိပ်/English[astrol] high position of a planet occupying particular house of the zodiac.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥဏ္ဏလုံ

`ဥဏ္ဏလုံ`(အသံထွက်) (/oun na̱ loun/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥဏ္ဏာ+Pali-လောမ proper noun ဥဏ္ဏလုံ Pali-ဥဏ္ဏ - ဥဏ္ဏာ(n)+Pali-လောမ(n) formal and literary# မြတ်စွာဘုရား၏မျက်မှောင်တော်နှစ်ဖက်ကြားတွ

အင်္ဂလိပ်/Englisha single hair which grows between Buddha’s eyebrows.
ပုဒ်(နာမ်)

ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်

`ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်`(အသံထွက်) (/oun na̱ loun mwei: shin/)(ရင်းမြစ်) Pali-ဥဏ္ဏာ+Pali-လောမ+Myan-မွေးရှင် compound noun ဥဏ္ဏလုံ Pali-ဥဏ္ဏ - ဥဏ္ဏလုံ(n)+Myan-(အ)မွေး(n)+Myan-(အ)ရှင်(n) current

အင်္ဂလိပ်/Englisha single hair which grows between Buddha’s eyebrows.
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use Telenor ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 32 guests and no members online

page views so far.