F

ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"F"    to    "fabricators"

F, fa, fab, fabbers, fabellae, faberge, Fabian, fabianism, fable, fabled, fablers, fables, fabliaux, fabric, fabricate, fabricated, fabrication, fabrications, fabricator, fabricators, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

F

F

`F` (နာမ်) # ဆဋဿဌမ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ။ F (music) C မေဂျာသံစဉ်တွင် ၄ ခုမြောက်အသံ။ ယင်း၏သံပုံ။ ငါးပေါက် သံ။

မွန်/Mon(ကြိယာ)t.(-gg-) သကုဪထုဲဂ႐ုဲ။ befogged (adj) မထုဲဂ႐ုဲဒၞံင္။ (ကြိယာ). ရုပ်ထွေးစေသည်။ `
ပုဒ်(နာမ်)

fa

`fa` (နာမ်) # FAH မေဂျာသံစဉ် တစ်ခုတွင် စတုတ္ထအသံ၊ သံပုံ။

ပုဒ်(နာမ်)

fab

နှစ်ချိုက်စရာ အလွန်ကောင်းသော ၊ [extremely] [pleasing

ရှမ်း/Shan[ၾပ်ႉ] ဢၼ်လီဢၢမ်း၊ ဢၼ်လီယွင်ႈ၊ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး။
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

fabbers

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabber)

ဟားခါးချင်း/Haka Chinkhuaruahhar a simi ; zumh khawh ding ngaingai a si lomi
ပုဒ်(နာမ်)

fabellae

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabella)

ပုဒ်(နာမ်)

faberge

ရုရှားနိုင်ငံမှ ရွှေပန်းတိမ် ၊ Russian [goldsmith] noted for [creating] a [series] of [jewel]ed and [enamel]ed Easter [eggs] (ကြောင်းတူသံကွဲ) (ဆန

ဟားခါးချင်း/Haka Chininn a hmailei
ပုဒ်(နာမ်)

Fabian

`Fabian` (နာမဝိသေသန) # ရန်သူမောပန်း နွမ်းနယ်အောင်ပြုလုပ်သော။

ဟားခါးချင်း/Haka Chinhmai
ရှမ်း/Shan[ၾပီးယႅၼ်ႉ] ဢၼ်ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးပရီႉယေသေ ႁႂ်ႈၽူႈသၢၼ်ၶတ်း/ ၶႄႉၶဵင်ႇတူၵ်းပႅတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈႁႅင်းလဵၵ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးပရီႉသေ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်သူဝ်ႇသႅဝ်ႇလိတ်ႉၵႂႃႇလွႆးလွႆး၊ ၽူႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်။
မီဇိုချင်း/Mizo(febian) adj. fimkhur; hmanhmawh lo.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

fabianism

ဥပ‌ဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ကို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲထူထောင်းခြင်း - (အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ) ၊ (British)

ပုဒ်(နာမ်)

fable

ကချင်/Kachin/Jingphomajoi kam daw tsun ai maumwi.
စကောကရင်/Sgaw Kayinပူဧိၖလီဧိၖ; တၓတဲဒိ
ပိုးကရင်/Pwo Kayinၡါ; ပိၩ့ [T.P.] (ပူ)
ချင်း/Chin(နာမ်) inntling (နာမ်) အမိုးဒိုင်း။ တန်း။
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chin... ... ganhingte zangh-a khiatna hoih nono nei-a kiphuak tawm taangthu tom nono; mihingte` taanga ganhingte zangh-a kiphuak taangthute.
မွန်/Mon(နာမ်) ခအိုအ္(ကၞှ)၊ ခေအာံ၊ ဇေအာံ၊ ထအုိအ္၊ ဖအုိအ္။
ရှမ်း/Shan[ၾေးပူဝ်ႇလ်] ဢပုမ်ႇ၊ ၸိူင်း၊ ၵႂၢမ်းဝူၼ်ႉသၢင်ႈႁဵတ်းဢဝ်၊ လွင်ႈလၢတ်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းလႅၼ်။ fabled (adj) (ဢပုမ်ႇ) ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်/ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်။
မီဇိုချင်း/Mizo(febl) n. thawnthu fing tawi; phuahchawp thil; dawt thu.
ပါဠိ/Paliākhyāna. (f) kappitakathā. (vi) 1. ākhyānāni katheti; 2. atacchaṃ pabandheti. (pp) kathitākhyāna.

fabled

ဒန္တာရီ ပုံပြင်တွင် ချီးမွမ်းထားသော ၊ [celebrate]d in [fable] or [legend

တီးတိန်ချင်း/Tedim Chinphuahtawm; dik lo; a tak hi lo.
မီဇိုချင်း/Mizoadj. phuahchawp thil.
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

fablers

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabler)

ပုဒ်(နာမ်)

fables

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fable)

ပုဒ်(နာမ်)

fabliaux

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabliau)

ပုဒ်(နာမ်)

fabric

ကချင်/Kachin/Jingphori da sumpan.
စကောကရင်/Sgaw Kayinတၓကံးညၘ (အညၗ)
ချင်း/Chin(နာမ်) nikhua (နာမ်) ရာသီဥတု။
ဟားခါးချင်း/Haka Chinlungvar an ahmi a hmai
တီးတိန်ချင်း/Tedim China kiphantuah a kigawmtuah-a na khat a kisuak sak na khatpeuh; puan kiphan; inn lamdan; inn geeldan.
မွန်/Mon(နာမ်) ဥတု၊ ရာသှ၊ ၿဗဲက်ာ။ vt.vi. ဗႜးတတ္တိတ္အာမဟြံမြဲကုဪဘဲအႏၱရာဲ။ ၂။ ဟိုတ္ႏူရာသှဥတုလုီလာ္ကႜဳင္၊ ဟိုတ္ႏူရာသှဥတုၿပံင္လွာဲကႜဳင္။ weather-beaten (adj) မႏြံကုဪ႐ုပ္ရာႀကံင္မၝဳိဟ္ ဟိုတ္ႏူသၵးဒုင္လ၀္ဘဲဒန္ရာသှဥတုဂႜဳိင္ေလာန္အာ။ weathercock / weather vane (n) လၜမေစႝာန္ထ႟းဂႜံင္က်ာကႜဳင္၊ ဗၱကဗႜိက္လၱဴကႛဳိင္က်ာ္။
ရှမ်း/Shan[ၾႃးပရိၵ်ႉၸ်] ၽႅၼ်ႇၶူဝ်း၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ silk fabric; ၽႅၼ်ႇၽေး။ fabrication(n) ၶိုင်လၢႆးလႅၼ်ၵိၼ်၊ ႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ fabrication (n) လွင်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢၼ်ၶိုင်/ ဝူၼ်ႉႁဵတ်းဢဝ်။
မီဇိုချင်း/Mizon. puan; ruhrel.;
ပါဠိ/Paliracanā; ghaṭanā. (nt) nimmāna; vattha; geha; mandira.

fabricate

ကချင်/Kachin/Jingphogap shachyaw ai. maw ai.
စကောကရင်/Sgaw Kayin၁ ဃဲၖလီတၓ; မၖကဲထီၗတၓ
တီးတိန်ချင်း/Tedim China tuamtuamte kaaikhawm; lemtuah-a bang hiam khat suah; sing tuamtuam kilhkhawma inn suak sak; bawltawm; phuaktawm; thu hoih lo; taangthu cihte mi khat in ama deihdana phuaktawm; frabrication.
မီဇိုချင်း/Mizo(fabrikheit) v.t. phuahchawp.
ပါဠိ/Pali1. sampādeti; māpeti; 2. ayathākaroti; micchālipiṃ sampādeti. (pp) sampādita; māpita; ayathākata; micchālipiṃ sampādita.

fabricated

လုပ်ကြံသော ၊ (လန်ကြုတ်ဖြစ်သော) ၊ အကြံအဖန်ဖြစ်သော ၊ [forme]d or [conceive]d by the [imagination]. [fancied]; [invented]; [fictional]; [fictitious];

ဟားခါးချင်း/Haka Chinni hna seh ti duhnak ca i chimmi capo bia; a caan lopi i capo chimmi
ပုဒ်(နာမဝိသေသန)

fabrication

ချင်း/Chin(နာမ်) tawnchomnak ; lih tawnmi
မီဇိုချင်း/Mizon. dawt thu; phuahchawp thil.
ပါဠိ/Palisampādana; nipphādana; parikappana. (f) micchāracanā.

fabrications

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabrication)

ပုဒ်(နာမ်)

fabricator

ဟားခါးချင်း/Haka Chinhmai he aa pehtlaimi
ပါဠိ/Paliracaka; nibandhaka; māpaka.

fabricators

(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabricator)

ဟားခါးချင်း/Haka China fawimi
ပုဒ်(နာမ်)

Do you use MPT ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 44 guests and no members online

page views so far.